Vragen over ondernemen en coronavirus

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen voor ondernemers en werknemers. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft.

Regelingen vanuit de Rijksoverheid en de provincie

Het kabinet heeft maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Een overzicht van al deze financiele regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid

Regelingen vanuit gemeente Wageningen: Bbz, TONK en cultuursubsidie 

Bijstand voor zelfstandigen

De bijstand voor zelfstandigen regelt u via de website van gemeente Ede. De voorwaarden voor het aanvragen van bijstand vindt u ook op deze website.

  • Wanneer u na 1 oktober 2021 nog financiële ondersteuning nodig heeft voor levensonderhoud dient u een beroep te doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
  • Ondersteuning kan op twee manieren: met een tijdelijke bijstandsuitkering en/of met bedrijfskapitaal. 
  • Welke ondersteuning u krijgt, hangt af van uw bedrijfs-, inkomens- en woonsituatie. 
  • Bekijk een filmpje met meer uitleg over het Loket bijstand voor zelfstandigen. 

Bbz na de Tozo-regeling

  • De Tozo-regeling is geëndigd per 1 oktober 2021.
  • U kunt eventueel financiële ondersteuning voor de laatste drie maanden van 2021 aanvragen vanuit de Bbz. 
  • Daarbij kijken ze ook naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. 
  • Daarvoor moet u o.a. jaarrekeningen aanleveren, voorlopige cijfers van 2021 en aangifte inkomstenbelasting. 
  • U vraagt deze Bbz aan door contact op te nemen met een Bbz-consulent van gemeente Ede via telefoonnummer 14 0318 of e-mail

Financiële hulp woonkosten via TONK-regeling

Is uw inkomen door corona sterk gedaald en kunt u uw huur of hypotheek en de kosten van gas, elektriciteit en water niet meer betalen? Dan heeft u misschien recht op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). U krijgt dan 1 keer een geldbedrag van de gemeente om uw woonkosten te kunnen betalen. De TONK-regeling is een laatste mogelijkheid en kan een aanvulling zijn op andere regelingen zoals de TOZO. U kunt de TONK tot 1 november 2021 aanvragen.

Vraag de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) direct aan. 

Waar kan ik terecht voor schuldhulpverlening?

Informatie over schuldhulpverlening voor (ex)-ondernemers.

‚Äč

Websites overheid en landelijk 
Websites speciaal voor beroepsgroepen

 

Alle Corona onderwerpen »