Vragen over ondernemen en coronavirus

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de meest actuele informatie en een overzicht van alle maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Kan ik als ZZP’er ook een uitkering aanvragen?

Zelfstandig ondernemers en ZZP’ers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten vanwege het coronavirus kunnen een tijdelijke bijstandsregeling aanvragen. De regeling biedt ondersteuning voor 3 maanden en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Het gaat om ondersteuning voor de kosten van levensonderhoud zoals woonkosten of boodschappen. Aangezien het een gift is en geen lening, hoeft u dit geld dus niet terug te betalen.
Voor meer informatie of het doen van een aanvraag zie de website van gemeente Ede, die ook de aanvragen van Wageningen doet

Daarnaast kun je als zelfstandige of ZZP’er ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het gaat om een maximumbedrag van € 10.517. Het rentepercentage is nog onbekend maar zal onder het bij Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Voor meer informatie of het doen van een aanvraag zie de website van gemeente Ede,


Kan ik als werknemer een aanvullende uitkering aanvragen, omdat ik nu minder kan werken?

Vraag eerst uw werkgever wat er geregeld is (vanuit de organisatie zelf of de CAO). 
De regeling Werk Tijd Verkorting (WTV) stopt per direct en wordt vervangen door een nieuwe regeling, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).  Uw werkgever kan een aanvraag doen voor ondersteuning van 90% van de loonkosten via een WW-uitkering. Dit geldt zowel voor vaste krachten als flexkrachten. Zie ook de beantwoording van vraag hieronder over ondernemers met werknemers.

Meer informatie:


Ik ben ondernemer met werknemers, zijn er voor mij ook regelingen?

Heeft u een onderneming met personeel en ervaart u problemen door de maatregelen tegen het coronavirus dan kunt u beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Met deze regeling krijgt u maximaal 90% van de loonkosten via een WW-uitkering doorbetaald. De maatregel treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart en geldt zowel voor vaste krachten als flexkrachten. U moet kunnen aantonen dat uw bedrijf door het coronavirus voor een periode van drie maanden minstens 20% minder werk verwacht. Voorwaarde is wel dat u niemand ontslaat tijdens de hele periode op grond van bedrijfseconomische redenen. 

Voor informatie over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kijk op de site van UWV

Voor informatie over aanvullende mogelijkheden zie de site van Knab


Zijn er regelingen voor ondernemers die verplicht hun deuren moeten sluiten?

Er wordt een Noodloket ingericht voor de eerste nood bij ondernemers die direct getroffen zijn door maatregelen ten bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Voor hen komt er een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000. Het gaat in het bijzonder om eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. De regeling wordt op dit moment nog uitgewerkt. Zodra de regeling wordt opengesteld, wordt daarover gecommuniceerd via onderstaande website.

Voor meer info zie de website van de Rijksoverheid


Kan ik uitstel aanvragen voor gemeentelijke belastingen voor ondernemers?

De Gemeente Wageningen wil ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de Kunst en Cultuur en Stichtingen en Verenigingen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli van dit jaar. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen per e-mail in belastingen@wageningen.nl onder vermelding van het aanslagnummer.

Waar vind ik een overzicht van het noodpakket voor banen en economie, tijdelijke financiële regelingen en waar je terecht kunt??

In dit overzicht op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie
 

 


Meer informatie

Overzicht website en organisaties voor meer informatie voor ondernemers
Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Veelgestelde vragen over alle onderwerpen