Vragen over ondernemen en coronavirus

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de meest actuele informatie en een overzicht van alle maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

 

Update 9 april - Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft begin april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere:

  1. Extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups.
  2. De premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt verlaagd.
  3. De overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro.
  4. Meer bedrijven krijgen een eenmalige gift van 4.000 euro als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.
Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Voor mkb’s en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en –garanties . Het gaat om een overheidsgarantstelling voor ondernemers die geld willen lenen. De overheid verstrekt zelf geen leningen maar stelt zich alleen garant. De verruiming van de GO-faciliteit komt erop neer dat het eerdere maximum tijdelijk wordt verhoogd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming. Er is ook een tijdelijke GO-coronamodule: Het garantiepercentage van GO-C bedraagt 80% (voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen euro ), respectievelijk 90% (voor mkb’s met omzet tot 50 miljoen euro). Het totale garantiebudget wordt verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard euro.

Ondernemers kunnen de GO-garantstelling alleen aanvragen via een van de aangesloten banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland, Triodos bank en Société Générale). Meer informatie over de GO-regeling is te vinden op de RVO-pagina

Overbruggingskredieten voor startups en scale-ups

Voor non-bancair gefinancierde bedrijven zoals startups en scale-ups die door de coronacrisis getroffen zijn, overbruggingskredieten beschikbaar. De overheid stelt hiervoor als eerste tranche 100 miljoen euro ter beschikking.
Het is de verwachting is dat deze maatregel in de vierde week van april toegankelijk wordt. Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze kredieten verstrekken. Voor Wageningen is dit Oost.nl

Verruimde Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB)

Voor mkb’s en zzp’ers met een rechtspersoon is er een borgstellingskrediet waarbij de overheid garant staat voor 75% (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Nu is bekend geworden dat de premie voor de BMKB is verlaagd van 3,9% naar 2%. 

Meer informatie over de BMKB-regeling is te vinden op de RVO-pagina.

Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen

Voor bedrijven zoals winkels en horecazaken die bevoorraad worden op basis van leverancierskrediet is er een overheidsgarantie ter grootte van 12 miljard euro bestemd voor de herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen. De details worden nog nader uitgewerkt.

Eenmalige gift TOGS-regeling

Meer ondernemers krijgen een eenmalige gift van 4.000 euro, het gaat om diverse contactberoepen, zoals tattooshops,. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 een aanvraag doen..

Kan ik als ZZP’er ook een uitkering aanvragen?

Zelfstandig ondernemers en ZZP’ers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten vanwege het coronavirus kunnen een tijdelijke bijstandsregeling aanvragen. De regeling biedt ondersteuning voor 3 maanden en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Het gaat om ondersteuning voor de kosten van levensonderhoud zoals woonkosten of boodschappen. Aangezien het een gift is en geen lening, hoeft u dit geld dus niet terug te betalen.
Voor meer informatie of het doen van een aanvraag zie de website van gemeente Ede, die ook de aanvragen van Wageningen doet

Daarnaast kun je als zelfstandige of ZZP’er ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het gaat om een maximumbedrag van € 10.157. Het rentepercentage is nog onbekend maar zal onder het bij Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Voor meer informatie of het doen van een aanvraag zie de website van gemeente Ede,

Kan ik als werknemer een aanvullende uitkering aanvragen, omdat ik nu minder kan werken?

Vraag eerst uw werkgever wat er geregeld is (vanuit de organisatie zelf of de CAO). 
De regeling Werk Tijd Verkorting (WTV) stopt per direct en wordt vervangen door een nieuwe regeling, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).  Uw werkgever kan een aanvraag doen voor ondersteuning van 90% van de loonkosten via een WW-uitkering. Dit geldt zowel voor vaste krachten als flexkrachten. Zie ook de beantwoording van vraag hieronder over ondernemers met werknemers.

Meer informatie:

Ik ben ondernemer met werknemers, zijn er voor mij ook regelingen?

Heeft u een onderneming met personeel en ervaart u problemen door de maatregelen tegen het coronavirus dan kunt u beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Met deze regeling krijgt u maximaal 90% van de loonkosten via een WW-uitkering doorbetaald. De maatregel treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart en geldt zowel voor vaste krachten als flexkrachten. U moet kunnen aantonen dat uw bedrijf door het coronavirus voor een periode van drie maanden minstens 20% minder werk verwacht. Voorwaarde is wel dat u niemand ontslaat tijdens de hele periode op grond van bedrijfseconomische redenen. 

Voor informatie over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kijk op de site van UWV

Voor informatie over aanvullende mogelijkheden zie de site van Knab

Zijn er regelingen voor ondernemers die verplicht hun deuren moeten sluiten?

Er wordt een Noodloket ingericht voor de eerste nood bij ondernemers die direct getroffen zijn door maatregelen ten bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Voor hen komt er een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000. Het gaat in het bijzonder om eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. De regeling wordt op dit moment nog uitgewerkt. Zodra de regeling wordt opengesteld, wordt daarover gecommuniceerd via onderstaande website.

Voor meer info zie de website van de Rijksoverheid

Kan ik uitstel aanvragen voor gemeentelijke belastingen voor ondernemers?Kan ik uitstel aanvragen voor gemeentelijke belastingen voor ondernemers?

De Gemeente Wageningen wil ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de Kunst en Cultuur en Stichtingen en Verenigingen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli van dit jaar. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen per e-mail in belastingen@wageningen.nl onder vermelding van het aanslagnummer.

Waar vind ik een overzicht van het noodpakket voor banen en economie, tijdelijke financiële regelingen en waar je terecht kunt?

In dit overzicht op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie

Hier vindt u informatie over de Tozo regeling. 
Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Gemeente Ede voert deze regeling ook uit voor gemeente Wageningen. Daarvoor kunt u hier klikken.

 


Websites met meer informatie voor ondernemers

Overzicht website en organisaties voor meer informatie voor ondernemers
Websites voor specifieke bedrijfssectoren

 

Alle Corona onderwerpen »