Vragen over ondernemen en coronavirus

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de meest actuele informatie en een overzicht van alle maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Regelingen vanuit de Rijksoverheid 

Het kabinet heeft maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Een overzicht van al deze financiele regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid

Regelingen vanuit gemeente Wageningen 

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Heeft u een levensvatbaar bedrijf en zit u tijdelijk financieel in de knel vanwege het coronavirus? Dan kunt u de verlengde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. De Tozo heeft twee mogelijkheden: inkomenssteun en bedrijfskrediet. U kunt een van de twee aanvragen, of beide. Deze regeling geldt ook voor ZZP’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.

De verlengde regeling Tozo 2 gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juni 2020 en loopt tot en met 30 september. Zowel ondernemers die de eerste regeling aan hebben gevraagd als ondernemers die dat niet hebben gedaan, kunnen de tweede regeling aanvragen. Heeft u al eerder Tozo 1 aangevraagd en ontvangen? Ook dan moet u Tozo 2 opnieuw aanvragen voordat u deze kunt ontvangen. U vult dan minder gegevens in omdat wij al gegevens van u hebben. Als u de overbruggingsregeling aanvraagt, krijgt u ook direct uitstel van betaling van uw gemeentelijke belastingaanslag. U kunt de regeling Tozo 2 aanvragen tot en met 30 september. Dit regelt u via de website van gemeente Ede, die deze regeling voor Wageningen uitvoert. 

De voorwaarden voor het aanvragen van bedrijfskrediet vindt u ook op bovenstaande website. Het gaat in ieder geval om een maximumbedrag van € 10.157. Dit bedrag moet terugbetaald worden in 3 jaar tijd. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. De aflossing kan starten op 1 januari 2021 en in 36 maanden worden afbetaald. Ook de aanvraag hiervoor regelt u via de website van gemeente Ede.

Kan ik uitstel aanvragen voor gemeentelijke belastingen voor ondernemers? 

De gemeente Wageningen wil ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de kunst en cultuur en stichtingen en verenigingen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli van dit jaar. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen per e-mail in belastingen@wageningen.nl onder vermelding van het aanslagnummer.

Waar kan ik terecht voor schuldhulpverlening?

Informatie over schuldhulpverlening voor (ex)-ondernemers.

‚Äč

 

Websites overheid en landelijk 
Websites speciaal voor beroepsgroepen

 

Alle Corona onderwerpen »