Direct naar de content

Lokale wetten, regels en beleid

De lokale wetten en beleidsregels van de gemeente Wageningen vindt u op overheid.nl. Overig beleid zoals plannen, visies en nota’s vindt u op deze pagina of in het raadsinformatiesysteem.

2 soorten lokale wetten en beleidsregels

De gemeente heeft 2 soorten regels:

  • Een verordening: dit is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De belangrijkste gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan de regels over openbare orde en veiligheid.
  • Een beleidsregel: hierin staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Dit is geen wet maar een richtlijn waar het college zich aan moet houden.

De gemeenteraad stelt verordeningen vast en het college van burgemeester en wethouders (B&W) stelt beleidsregels vast. Verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nl.

Meest bezochte verordeningen en beleidsregels op overheid.nl:

Overig beleid zoals plannen, visies en nota’s

Meest bezocht:

Bouwen en wonen

Groen

Milieu, klimaat en energie

Parkeren en verkeer

Sociaal domein

Sport

Sport- en beweegakkoord(Externe link)

In het raadsinformatiesysteem vindt u alle plannen, visies en nota’s. Ga naar het raadsinformatiesysteem.(Externe link)

Bestemmingsplannen

In dit plan staat wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld waar woningen en bedrijven mogen komen. En of u mag aanbouwen bij uw woning. Lees verder bij Bestemmingsplannen.

Bekendmakingen

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe lokale wetten en regels of wijzigingen? Lees verder bij Officiële bekendmakingen.