Direct naar de content

Toegankelijkheid

Websites van de (semi-)overheid moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking. De websites moeten voldoen aan de eisen die er zijn voor toegankelijkheid. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen die de muis niet kunnen gebruiken, toch een formulier moeten kunnen invullen. Of dat blinden en mensen die slecht zien geen informatie mogen missen door hun beperking. Meer uitleg over de eisen voor toegankelijkheid(Externe link) vindt u op www.Digitoegankelijk.nl.

Verklaring toegankelijkheid 

In februari 2022 heeft de gemeente een toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren door Swink. De website wageningen.nl voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen van de WCAG 2.1 AA(Externe link) (Status B).

Een groot gedeelte van de punten uit dit onderzoek zijn inmiddels opgelost. Met uitzondering van de formulieren en pdf’s. Zie hieronder.

In juni 2022 hebben we ook onze officiële verklaring voor toegankelijkheid(Externe link) op toegankelijkheidsverklaring.nl aangepast.

Welke onderdelen voldoen nog niet?

Pdf-bestanden

De gemeente Wageningen maakt zo min mogelijk gebruik van pdf-bestanden. Uitzondering hierop zijn:

  • het gemeentearchief
  • de raadsstukken in het raadsinformatiesysteem
  • verkiezingsuitslagen.

Sommige aanvraagformulieren zijn op dit moment nog niet online te gebruiken. Daarom bieden we hiervoor nog tijdelijk een pdf-formulier aan. De richtlijnen voor toegankelijkheid stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Gemeente Wageningen kan op dit moment niet met zekerheid zeggen dat alle pdf-bestanden aan de richtlijnen voldoen.

Heeft u problemen met de informatie uit een pdf-bestand? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar gemeente@wageningen.nl. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een andere manier kunnen aanbieden.

Online formulieren

De online formulieren op deze website zijn gemaakt in 3 digitale systemen. Met elk een eigen verklaring voor toegankelijkheid.

Ondanks alle genomen maatregelen, voldoen alle drie de systemen nog niet aan alle richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG2.1. Alle leveranciers geven aan hier momenteel aan te werken.

Wageningen.raadsinformatie.nl

  • Het Raadsinformatiesysteem wordt geleverd door Notubiz. Dit systeem voldoet nog niet aan alle richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG2.1. Bekijk het overzicht van Notubiz van de genomen maatregelen waar nog aan gewerkt wordt. (Externe link) De genomen maatregelen zijn vooral technisch van aard.
  • De gemeente Wageningen moet de pdf-bestanden toegankelijk te maken. Pdf-bestanden komen op veel verschillende manieren binnen, zowel intern als extern. Niet iedereen heeft de kennis en/of software om een pdf-bestand helemaal toegankelijk te maken. Daarom zijn op dit moment niet alle pdf-bestanden toegankelijk voor mensen met een beperking. Deze voldoen dus niet aan de richtlijnen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Geef het aan ons door via webmaster@wageningen.nl.