Direct naar de content

Toegankelijkheid

Websites van (semi-)overheidsorganisaties moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking. De websites moeten voldoen aan de eisen van toegankelijkheid. In die eisen staat bijvoorbeeld dat mensen die de muis niet kunnen gebruiken, toch een formulier moeten kunnen invullen. Of dat blinden en slechtzienden geen informatie mogen missen door hun beperking. Meer uitleg over de eisen vindt u op de website Digitoegankelijk.nl.

Toegankelijkheidsverklaring 

Vanaf 15 november 2021 heeft de gemeente een nieuwe website. Daarin zijn alle richtlijnen voor toegankelijkheid gecontroleerd. We proberen te voldoen aan de WCAG 2.1 AA richtlijnen. Deze maand passen we ook onze officiële toegankelijkheidsverklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl aan.

Hieronder leest u welke onderdelen van onze site en sites nog niet helemaal voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Hoe zit het met pdf-bestanden?

De gemeente Wageningen maakt zo min mogelijk gebruik van pdf-bestanden. Uitzondering hierop zijn:

  • het gemeentearchief
  • de raadsstukken in het raadsinformatiesysteem
  • verkiezingsuitslagen.

Sommige aanvraagformulieren zijn op dit moment nog niet online beschikbaar. Daarom bieden we hiervoor nog tijdelijk een pdf-formulier aan. Eind 2021 zijn alle formulieren online beschikbaar. De richtlijnen voor toegankelijkheid stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Gemeente Wageningen kan op dit moment niet met zekerheid zeggen dat alle pdf-bestanden aan de richtlijnen voor toegankelijkheid voldoen.

Heeft u problemen met het krijgen van informatie uit een pdf-bestand? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar naar gemeente@wageningen.nl. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een andere manier kunnen aanbieden.

Online formulieren

De online formulieren op deze website zijn gemaakt in 2 digitale systemen. Met elk een eigen toegankelijkheidsverklaring.

Ondanks alle genomen maatregelen, voldoen beide systemen nog niet aan alle richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG2.1.

Wageningen.raadsinformatie.nl

  • Het Raadsinformatiesysteem wordt geleverd door Notubiz. Dit systeem voldoet nog niet aan alle richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG2.1. Bekijk het overzicht van Notubiz van de genomen maatregelen waar nog aan gewerkt wordt. De genomen maatregelen zijn vooral technisch van aard.
  • De gemeente Wageningen zelf moet de pdf-bestanden toegankelijk te maken. Pdf-bestanden komen op veel verschillende manieren binnen, zowel intern als extern. Niet iedereen beschikt over de kennis en/of software om een pdf-bestand helemaal toegankelijk te maken. Daarom zijn op dit moment niet alle pdf-bestanden toegankelijk voor mensen met een beperking. En voldoen deze dus niet aan de richtlijnen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Geef het aan ons door via webmaster@wageningen.nl.