Direct naar de content

Wageningen werkt aan de stad

Projecten Stem van Wageningen

Wageningen over 20 jaar: wat zie jij voor je?

Wageningen moet een stad zijn waar je fijn woont, werkt en op bezoek komt. De afgelopen maanden is er ontzettend hard gewerkt aan het ophalen van ideeën voor een visie bebouwde kom. Zo zijn er via de stemvan.wageningen.nl in meerdere rondes gerichte vragen gesteld over de toekomst van de stad.

Lees meer op Stemvan.Wageningen.nl Link naar externe website.
Alle projecten op stemvan.wageningen.nl