Direct naar de content

Wageningen werkt aan de stad

Projecten Stem van Wageningen

Wageningen over 20 jaar: wat zie jij voor je?

Wageningen moet een stad zijn waar je fijn woont, werkt en op bezoek komt. We werken aan een visie voor de stad voor de komende 20 jaar. Wat zie jij voor je? Geef jouw mening en draag bij aan onze visie voor de bebouwde kom van Wageningen.

Geef jouw mening op Stemvan.Wageningen.nl Link naar externe website.

Groenrenovatie Roghorst

De gemeente gaat het groen in de Roghorst renoveren samen met inwoners. Via 3 bijeenkomsten en op stemvan.wageningen kunnen bewoners hierover meedenken.

Project Roghorst Link naar externe website.
Alle projecten op stemvan.wageningen.nl