Direct naar de content

Vernieuwen park Kortenoord

De gemeente gaat de inrichting van het park Kortenoord afronden. Het nieuwe ontwerp is nu bekend. Het basisontwerp van het park werd al in 2018 aangelegd. De school en de laatste woningen op het terrein, grenzend aan het park, zijn gebouwd. Nu starten we met het definitief inrichten van het park. Het doel van de inrichting is een extensief natuurlijk buurtpark.

In november 2023 organiseerden de gemeente Wageningen een bewonersavond. De inbreng daarvan vindt u onder de veelgestelde vraag ‘Welke ideeën en wensen hebben bewoners genoemd?’. Inmiddels is het definitieve ontwerp bekend. Net als bij het conceptontwerp kunt u uw reactie geven per email. Dat kan tot uiterlijk 1 juli 2024.

Hondenspeelveld
Er komt geen hondenspeelveld in park Kortenoord. Zoals ook tijdens de bewonersavond in november 2023 naar voren kwam, zijn veel mensen tegen een hondenspeelveld in het park. Dit bleek ook uit de meerderheid van de reacties die we hebben ontvangen op het conceptontwerp. Een hondenspeelveld is een wijkoverstijgend onderwerp. Er moet een hondenspeelveld komen in de wijk Kortenoord. Park Kortenoord is in eerste instantie aangewezen als zoeklocatie voor dit nieuwe hondenspeelveld. Na het lezen van alle reacties hebben we besloten het hondenspeelveld niet in park Kortenoord te realiseren.
De mogelijke nieuwe locatie wordt het huidige hondenuitlaatveld bij de Haarweg. Dit wordt nader onderzocht. Het hondenuitlaatveld vormen we in de toekomst om naar een hondenspeelveld. Dit gebeurt volgens de inrichtingseisen voor hondenspeelvelden. Dit betekent een grasveld omrand met een spijlengaashekwerk met haag en speelattributen voor honden. Er is ook een verhard toegangspaadje met bank en afvalbak. Binnen de hondenspeelveldjes geldt een hoger onderhoudsregime zodat grasaren op tijd verwijderd zijn.
De reacties over het hondenveld die bewoners hebben gegeven vindt u onder ‘Welke voor- en tegenargumenten hebben bewoners gegeven voor het hondenspeelveld in het park?’

Trapveldje
Het trapveldje blijft op de huidige locatie maar we draaien het een kwartslag. Zo is er minder risico is dat ballen richting de straat rollen. Vanuit beheer en drooglegging blijft deze locatie de beste optie voor een trapveldje dat een groot deel van het jaar droog en bruikbaar is. Voor de veiligheid schuiven we het trapveld zo ver als mogelijk van de weg. Tussen de parkeerplaatsen en het trapveld komt een haag van ongeveer 1,20 meter hoog.

Overige onderwerpen
Naast reacties op het hondenspeelveld en het trapveldje hebben bewoners op nog meer onderwerpen gereageerd. Dit leidt soms tot aanpassingen. Zie daarvoor de vraag ‘Op welke andere onderwerpen in het concept-ontwerp hebben bewoners gereageerd?’

Planning
Tot 30 april 2024 kon u reageren op het concept-ontwerp. 14 juni plaatsten wij het definitief ontwerp. U kunt daar dan nog een korte reactie op geven via de mail. Vervolgens maken wij het ontwerp definitief. Het planten van struiken en bomen gebeurt in het volgende plantseizoen. Dat is tussen 1 november 2024 en 24 maart 2025.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via buurtparkkortenoord@wageningen.nl

Definitief ontwerp Park Kortenoord

Hierboven ziet u het definitieve ontwerp voor Park Kortenoord van juni 2024. De volgende straten begrenzen het park: de Haarweg, de Frans Beijerstraat, de Voorburglaan en de Marijkeweg. Op het ontwerp kunt u zien welke beplanting we per plek voorstellen. Het trapveldje staat links bovenin het park. De ontmoetingsplek grens aan het trapveldje ongeveer halverwege het park.