Direct naar de content

Vernieuwen park Kortenoord

De gemeente gaat de inrichting van het park Kortenoord afronden. Het basisontwerp hiervoor is al in 2018 aangelegd. De school en de laatste woningen op het terrein, grenzend aan het park, zijn gebouwd. Nu starten we met het definitief inrichten van het park. Het doel van de inrichting is een extensief natuurlijk buurtpark.

Via een inwonersavond op 29 november 2023 hebben buurtbewoners en gebruikers hun ideeën kunnen inbrengen. Hierbij waren ruim vijftig personen aanwezig. Enerzijds wilden we bewoners informeren over uitgangspunten en ontwikkelingen. En anderzijds wilden we wensen en ideeën ophalen en met elkaar bespreken. Deze vindt u onder ‘Welke ideeën en wensen hebben bewoners genoemd?’.

   Uitgangspunten voor het park

 • Aanleg basispark 2018 blijft de basis. Twee paden tussen de school en Krijthehof naar Marijkeweg en het pad naar Krijthehof worden nog gemaakt.
 • Het park heeft een natte ondergrond. Daar houden we rekening mee in het plan.
 • De gemeente heeft eerder beloofd dat er een trapveldje terugkomt. Daarvoor maken we ruimte in het plan. Dit veld zal ongeveer 28 bij 16 meter zijn.
 • De gemeente zoekt naar een nieuwe plek voor een hondenspeelveld van ongeveer 500m2. We kijken of hier ruimte voor is in het plan.
 • Het park is onderdeel van de ecologische structuur van Wageningen. Dat betekent een natuurlijke uitstraling. We streven naar een hoge biodiversiteit en inheemse beplanting.
 • Er zijn in het verleden bomen doodgegaan en verwijderd. Er worden sowieso nieuwe bomen geplant (plantseizoen november 2024 tot maart 2025).
 • Er is beperkt budget. Voor toezeggingen die hierboven staan is budget beschikbaar. Voor kostbare wensen en ideeën moeten we terug naar het college/de gemeenteraad voor budget.

Tijdens de avond hebben we de volgende extra informatie gegeven:

 • De school start na de voorjaarsvakantie.
 • De 18 parkeerplaatsen bij de school op openbaar terrein worden volgens de vergunningstekening aangelegd inclusief de toegangsweg.
 • De Voorburglaan met de aansluiting op de Marijkeweg wordt nog niet afgerond. Op dit moment loopt er een verkeersonderzoek of de Marijkeweg een 50-kilometerweg blijft of dat het een 30-kilometerweg wordt. Als de Marijkeweg een 30-kilometerweg wordt is het maken van een rotonde niet meer voor de hand liggend.
 • Het verkeersonderzoek is naar verwachting in het eerste kwartaal 2024 gereed. Met de uitkomsten maken we een inrichtingsplan voor de aansluiting Voorburglaan-Marijkeweg en inrichting Voorburglaan.

Hierboven ziet u een satellietfoto van Park Kortenoord die de grenzen van het park aangeeft. Het park wordt begrensd door de Haarweg, de Frans Beijerstraat, de Voorburglaan en de Marijkeweg. Er staan 4 markeringspunten die aangeven waar bepaalde onderdelen komen. Aan de westkant van het park, tegen de Haarweg aan, staat de letter A; ten zuiden en westen van de school staan de letters B en D; in de linkerbovenhoek staat de letter C.

Planning

 • De komende periode zullen we deze uitgangspunten en ideeën uitwerken in een ontwerp. Dit kunt u op deze pagina terugvinden in het eerste kwartaal van 2024.
 • Het planten van struiken en bomen gebeurt in het volgende plantseizoen. Dat is tussen 1 november 2024 en 24 maart 2025.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via buurtparkkortenoord@wageningen.nl