Direct naar de content

Recht op privacy

De gemeente vindt uw privacy belangrijk. Daarom houden wij ons aan regels als wij persoonsgegevens van u gebruiken. Deze regels staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u recht op privacy. Op deze pagina vindt u een overzicht van uw rechten. U leest ook hoe de gemeente omgaat met uw gegevens en wat u moet doen als u een recht wilt gebruiken.

Hoe komt de gemeente aan mijn gegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan de gemeente. Bijvoorbeeld via een formulier op deze website, via DigiD of per e-mail. In sommige gevallen mogen wij in landelijke informatiesystemen kijken. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen. Ook komt het soms voor dat de gemeente persoonsgegevens krijgt van andere partijen.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wanneer u een aanvraag doet dan staat op het formulier duidelijk waar wij uw gegevens voor gebruiken. In het Register van Verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen staat welke persoonsgegevens wij voor welk doel gebruiken. Wilt u dit register bekijken? Stuur een e-mail naar privacy@wageningen of bel (0317) 49 29 11.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wanneer het nodig is met organisaties of bedrijven die ons helpen. Die organisaties of bedrijven helpen de gemeente bijvoorbeeld bij het verwerken van persoonsgegevens. Of bij het toekennen van een voorziening. De organisaties ontvangen alleen de gegevens die ze nodig hebben. Met wie wij gegevens delen, verschilt per proces. In ons register is aangegeven welke organisaties persoonsgegevens ontvangen. Wij hebben met de organisaties vooraf afspraken gemaakt over het precies en veilig omgaan met deze gegevens.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De gemeente Wageningen bewaart gegevens als dat nodig is voor het uitvoeren van taken en het nakomen van wettelijke regels. Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens te bewaren ook nadat uw aanvraag al is afgerond. Bijvoorbeeld als de wet dit verplicht. Wij volgen in dat geval de bewaartermijnen uit de Archiefwet waarin staat hoe lang we iets mogen bewaren.

Wat zijn uw rechten?

U heeft verschillende rechten waarmee u invloed houdt op uw eigen persoonsgegevens.


• Inzagerecht

U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te bekijken. Zo kunt u controleren of de persoonsgegevens kloppen en of wij de persoonsgegevens op de goede manier gebruiken.

• Recht op rectificatie

Als uw persoonsgegevens niet kloppen of niet compleet zijn, kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

• Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdracht)

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens (digitaal) naar u te sturen. Of u kunt de gemeente vragen de gegevens door te sturen naar een organisatie die uw gegevens nodig heeft.

• Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan niet altijd. U moet kunnen laten zien dat de verwerking voor u persoonlijk nadelen kan hebben.

• Recht op menselijke blik bij een besluit

Heeft de gemeente automatisch een besluit genomen dat voor u gevolgen heeft? Dan kunt u de gemeente vragen om uw besluit opnieuw door een medewerker te laten bekijken.

• Recht op het stoppen van toestemming

Heeft u de gemeente eerder toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan heeft u het recht om dat te op te zeggen.

Een brief met een vraag over uw rechten

Wilt u gebruikmaken van 1 of meer van de rechten? Stuur dan u uw vraag (verzoek) per brief naar de gemeente Wageningen. Het adres is:

Gemeente Wageningen
Postbus 1
6700 AA Wageningen.

  • Wilt u naast uw adres ook uw telefoonnummer of e-mailadres in het verzoek zetten? Soms is het namelijk nodig dat wij contact met u opnemen.
  • U moet zich als wij daarom vragen kunnen legitimeren.
  • Wij behandelen uw verzoek binnen 1 maand. Is uw aanvraag moeilijk? Dan hebben wij nog 2 maanden extra.
  • Gaat de gemeente niet goed met uw verzoek om? Dan is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente. Of een brief met uw klacht te sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Lees meer over bezwaar maken tegen een besluit.

Klachten

Vindt u dat er niet netjes met uw persoonsgegevens is omgegaan? Dan heeft u het recht om een brief te sturen met uw klacht. U kunt hiervoor gebruik maken van onze klachtenregeling. Lees meer over de klachtenregeling.

Heeft u een datalek ontdekt?

Heeft u documenten met persoonsgegevens ontvangen die voor iemand anders zijn? Neem contact op met de gemeente. Bel (0317) 49 29 11.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Binnen de gemeente Wageningen werken 2 medewerkers die gaan over gegevensbescherming. Zij controleren of de gemeente goed omgaat met uw persoonsgegevens. Komt u er niet uit of heeft u vragen over uw privacy? Stuur een e-mail aan onze medewerkers gegevensbescherming via FG@wageningen.nl.

Beveiliging

De gemeente Wageningen neemt maatregelen om misbruik, verlies en niet gewenste toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. Technische ontwikkelingen gaan snel en er zijn veel veranderingen.  Veel zaken worden binnen de overheid in een snel tempo digitaal. Daarom is het belangrijk de beveiliging regelmatig te beoordelen en aan te passen. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet veilig zijn? Of heeft u bewijs van een lek in gegevens? Neem contact op met de gemeente. Bel (0317) 49 29 11.

Beleid informatieveiligheid en privacy

De maatregelen die wij nemen staan in ons beleid informatieveiligheid en privacy. Dit beleid geldt voor al uw gegevens binnen de organisatie. Lees hier het beleid informatieveiligheid en privacy.(Externe link)

Meer informatie

Wilt u meer informatie over privacy? Kijk op de website van de Autoriteit persoonsgegevens(Externe link) of stuur een e-mail naar privacy@wageningen.nl.