Direct naar de content

Beter Bereikbaar Wageningen

De provincie Gelderland heeft besloten om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Dit gaat ze doen door de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aan te passen. Ook komt bij de kruising met de Churchillweg een onderdoorgang voor de auto’s op de Nijenoord Allee.

Dit project heet Beter Bereikbaar Wageningen en de provincie is hierin initiatiefnemer. Daarom is de provincie ook de partij die u informeert. Bijvoorbeeld via de website van de provincie(Externe link) . Ook voor vragen over Beter Bereikbaar Wageningen kunt u bij de provincie terecht.

Provincie heeft plan vastgesteld

De provincie Gelderland (GS) heeft op 21 november 2023 het ontwerp-inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) vastgesteld. Alle informatie over dit besluit en de vervolgstappen staan op de website van de provincie(Externe link) .

Hogere waarden besluit

Tegelijk met het besluit van de provincie heeft de gemeente (college van B&W) een ‘hogere waarden besluit’ genomen. Dat is nodig omdat een aantal woningen in het plangebied met meer geluid te maken krijgen. De betrokken bewoners hebben daar een brief over ontvangen. Meer informatie over dit besluit vindt u ook op de website van de provincie(Externe link) .

Achtergrond

De afgelopen periode hebben gemeente en provincie samen naar de geluidssituatie voor de toekomst gekeken. Daarna hebben ze geluidmaatregelen bedacht. Het doel van deze maatregelen is dat het geluid voor de aanwonenden in de toekomst niet erger zou worden. Maar dat lukt niet bij alle woningen. Ook blijkt uit meerdere bijeenkomsten met aanwonenden dat niet iedereen achter deze maatregelen staat. Daarom krijgt een aantal woningen toch te maken met meer geluidsbelasting.

Veelgestelde vragen