Direct naar de content

Aanbesteden en inkopen

In het Inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Wageningen staat waar juridisch, maatschappelijk, economisch en organisatorisch rekening mee wordt gehouden bij het inkopen. De 3 speerpunten van dit beleid zijn sociaal ondernemen, circulair inkopen en stimuleren van lokaal en regionaal inkopen.