Direct naar de content

Omgevingswet

Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Als u straks een schuur wilt bouwen of een dakkapel wilt plaatsen, dan heeft u nog maar met 1 wet te maken. De omgevingswet vervangt namelijk alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die we op dit moment nog gebruiken.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

U wilt straks een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of uw bedrijf uitbreiden. Of u wilt een activiteit in de buurt ondernemen, zoals het aanleggen van een moestuin. U heeft dan met de nieuwe Omgevingswet te maken met maar 1 wet, 1 loket en 1 procedure. Dat maakt het voor u eenvoudiger en overzichtelijker. Als u straks iets in de leefomgeving wilt ondernemen, gaat u eerst zelf na of dat past binnen afgesproken regels of in beleid. En u betrekt uw buren, omwonenden en bedrijven in de omgeving bij uw plan.

Hoe ziet Wageningen er in de toekomst uit?

Door de komst van de Omgevingswet moeten we met z’n allen goed nadenken hoe we in gemeente Wageningen om willen gaan met de beschikbare ruimte. Waar willen we wonen, waar willen we bedrijven huisvesten en hoe gaan we om met uitdagingen op het gebied van klimaat? Kortom; hoe gaat Wageningen er in de toekomst uitzien? Daarom maken we een Omgevingsvisie ‘Toekomst Wageningen’. De Omgevingsvisie bestaat uit een visie voor het buitengebied en een visie voor de bebouwde kom. De visie buitengebied is in 2020 vastgesteld door de raad.

De visie bebouwde kom wordt op dit moment gemaakt. Denk en praat mee over de visie bebouwde kom op stemvan.wageningen.nl.