Direct naar de content

Werken aan gelijke kansen voor kinderen in Wageningen

Gepubliceerd op:

In Wageningen willen we ieder kind een zo goed mogelijke start geven. Daarom hebben basisscholen, kinderopvang, maatschappelijke organisaties en de gemeente op 2 november een handtekening gezet onder de intentieovereenkomst ‘het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie’. In de intentieovereenkomst staan 15 afspraken die bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Inschrijven, toelaten en aanmelden basisschool

Eén van de afspraken binnen de intentieovereenkomst is dat scholen duidelijke informatie geven over het inschrijven en toelaten op de school. Voor veel ouders is het vaak nog onduidelijk waar, wanneer en hoe ze hun kind kunnen inschrijven en wat hun kansen op toelating bepaalt. Daarnaast gaan scholen met elkaar in gesprek om de aanmeldleeftijd voor Wageningse basisscholen gelijk te trekken. Ook wordt op de kinderopvang en het consultatiebureau rond de leeftijd van 2,5 en 3 jaar gesproken over de schoolkeuze.

Voorlichting

Andere afspraken binnen de intentieovereenkomst gaan over voorlichting aan ouders:
– We proberen helder en duidelijk informatie te geven, zodat iedereen de boodschap begrijpt.
– De gemeente Wageningen heeft het ‘Ik doe mee fonds’. Dit fonds verlaagt de drempel voor inwoners met een minimum inkomen om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten. Afspraak is om het fonds onder de aandacht te brengen als iemand hiervoor in aanmerking komt.
– voorlichting aan ouders omdat sommigen onvoldoende kennis hebben over het Nederlandse systeem rondom onderwijs en/of kinderopvang. Organisaties als het Startpunt, het consultatiebureau en de kinderopvangorganisaties helpen ouders met voorlichting en praktische hulp.

Uitwerken volgt

Het tekenen van de intentieovereenkomst is een eerste stap. De ondertekenaars gaan samen aan de slag om invulling te geven aan deze overeenkomst.

Kind Centraal

Vanaf 2015 werken alle organisaties in Wageningen die zich bezig houden met kinderen samen. Zij hebben hun krachten gebundeld onder de noemer Kind Centraal. Ze willen dat alle kinderen de beste ontwikkelingskansen krijgen. De betrokken partijen zijn: basisscholen, kinderopvang, Solidez, bblthk, consultatiebureau, verloskundigenpraktijk De Bakermat, samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, het Startpunt en de gemeente Wageningen. De intentieovereenkomst is ook ondertekend door deze partijen.