Direct naar de content
Vlag-Oekraine-op-stadhuis

Vluchtelingen in WICC verhuizen door binnen Wageningen

Gepubliceerd op:

Met ingang van 11 mei stopt in hotel WICC de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De vluchtelingen die dat willen, kunnen in Wageningen blijven. Samen met de Woningstichting en WUR is het gelukt om in korte tijd drie kleinere gemeentelijke locaties voor opvang te regelen. Een aantal vluchtelingen kan ook gebruik maken van de hartverwarmende gastvrijheid van Wageningse gastgezinnen.

Burgemeester Floor Vermeulen “Ik spreek mijn dank uit aan alle Wageningse organisaties, ondernemers, inwoners en de gemeentelijke organisatie. Zij maken het mogelijk dat vluchtelingen uit alle landen in Wageningen een (tijdelijk) thuis vinden. Zij kunnen wonen in onze 2 asielzoekerscentra en nu dus ook op deze nieuwe kleinere locaties en in gastgezinnen. Het is heel fijn dat de vluchtelingen uit Oekraïne en hun kinderen in Wageningen kunnen blijven. De kinderen kunnen dan op de school blijven waar ze net wat gewend zijn geraakt.”

Drie kleinere gemeentelijke opvanglocaties

De drie kleinere vervolglocaties zijn het bezit van de WUR en de Woningstichting. Het gaat om één gebouw aan de Haarweg en twee aan de Mondriaanlaan. Het studentengebouw van de WUR aan de Haarweg stond op de nominatie voor sloop. Hier is plek voor 25 vluchtelingen. De studenten zijn in overleg iets eerder doorverhuisd naar hun nieuwe studentenkamer van Idealis. De nieuwe bewoners kunnen hier drie maanden blijven. De twee gebouwen aan de Mondriaanlaan van de Woningstichting die bedoeld zijn voor 42 zorgcliënten stonden al leeg. De nieuwe bewoners kunnen in het ene gebouw drie maanden en in het andere gebouw één jaar blijven. Op de locaties komt een locatiemanager als contactpersoon voor vluchtelingen en buurtbewoners. Samenwerkingsverband Welsaam zorgt ervoor dat vluchtelingen die dat willen, begeleiding kunnen krijgen. Zij helpt de vluchtelingen bij de kennismaking in Wageningen.

Gastgezinnen

De afgelopen tijd hebben meer dan honderd gezinnen zich als gastgezin aangemeld. Welkom in Wageningen heeft alle plekken gescreend en is bezig met het koppelen van gastgezinnen en vluchtelingen. De vrijwillige inzet van gastgezinnen is onmisbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze stad. Mede door deze gastgezinnen kunnen de ongeveer 125 vluchtelingen die nu in het WICC zitten in Wageningen blijven. De gastgezinnen en hun gasten worden begeleid door Welkom in Wageningen en door vrijwilligers via Vrijwilligerscentrum Wageningen. Voor vragen kan men terecht op het spreekuur van Vluchtelingenwerk. Deze organisaties vallen onder samenwerkingsverband Welsaam. Welsaam koppelt in Wageningen (in)formele hulp, organiseert aanbod en activiteiten en is er voor gastgezinnen. Daarnaast spelen ook de Wageningse kerken een rol in de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Verder in de toekomst

Het is te verwachten dat de oorlog in Oekraïne nog een lange tijd duurt. Voor de toekomst blijven de gemeente Wageningen en lokale partners samen met de regio en landelijke overheid op zoek naar structurele locaties voor vluchtelingen. De uitdaging daarbij is om voldoende woonruimte te blijven realiseren voor alle woningzoekenden.