Direct naar de content

Vier koninklijke onderscheidingen bij lintjesregen in Wageningen

Gepubliceerd op:

Bij de jaarlijkse lintjesregen reikte burgemeester Floor Vermeulen op woensdag 26 april vier koninklijke onderscheidingen uit in Wageningen. Jan Dijkstra is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Kees van Asselt, Wijnand Bredewold en Ger Naber werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Dijkstra

Jan Dijkstra (58) is universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep diervoeding van Wageningen University & Research. Hij ziet het als zijn taak om op wetenschap gebaseerde gegevens naar voren te brengen in de stikstofdiscussie. Die gegevens kunnen worden gebruikt om beslissingen te nemen, zowel voor beleidsmakers als veehouders. Nationale media weten hem te vinden als zij informatie nodig hebben over manieren om de stikstofuitstoot te verminderen. “Jan Dijkstra wordt getypeerd als het boegbeeld op het gebied van voeding van herkauwers en behoort tot de internationale top van zijn vakgebied”, aldus burgemeester Vermeulen. “Daarnaast geldt hij als het 26e gemeenteraadslid van Wageningen. Als steunfractielid van de ChristenUnie is hij gespecialiseerd in financiën. Niet alleen zijn eigen fractie, maar ook alle andere partijen maken graag gebruik van zijn expertise op dit gebied.”

Kees van Asselt

Kees van Asselt (69) is voorzitter van Shout Wageningen, de LHBTQI+ belangen- en gezelligheidsvereniging. Hij is het alom bekende gezicht van de LHBTQI+ community in Wageningen. Daarnaast organiseert hij tal activiteiten, al dan niet met andere welzijnsorganisaties. “Ondanks uw lichamelijke klachten blijft u zich hier onvermoeibaar voor inzetten”, memoreerde burgemeester Vermeulen. “Zo hebben we op uw initiatief in 2021 een oversteekplaats in regenboogkleuren aangelegd. Anderhalve week geleden was u nog aanwezig bij het hijsen van de regenboogvlag. Daarmee gaven we gehoor aan de landelijke oproep van het COC als reactie op de recente geweldsincidenten.”

Wijnand Bredewold

Wijnand Bredewold (85) is al tientallen jaren mantelzorger voor zijn zoon Dave. Die is nierpatiënt en heeft daardoor ook tal van andere lichamelijke problemen. Vader Bredewold regelt thuis de nierdialyse, dat gebeurt dag en nacht. Hij verzorgt zijn zoon fulltime; hij zorgt voor zijn lichamelijke verzorging, de medicijnen en de dieetmaatregelen. Hij kan niet lang uit de buurt van zijn zoon zijn, kan niet met vakantie en heeft weinig gelegenheid voor sociale contacten. Toch vindt hij ook nog tijd om als ervaringsdeskundige presentaties voor andere patiënten te geven. Ook dacht hij mee bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en behandelingen, onder andere door de actuele literatuur bij te houden. “U bent een rolmodel voor het zoveel mogelijk zelf keuzes maken bij een chronische behandeling en je niet alleen te laten sturen door zorgverleners”, sprak burgemeester Vermeulen zijn waardering voor Wijnand Bredewold uit.

Ger Naber

Ger Naber (75) is zijn hele leven dienstbaar geweest aan de maatschappij. Hij heeft zich altijd belangeloos en vol energie ingezet voor talloze maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld bij de Volksuniversiteit, sportverenigingen en de Sportraad, de lokale PvdA, het Anne van der Ban fonds die studenten uit Afrika en Zuidoost-Azië in staat stelt te studeren aan de Wageningen University & Research, Museum De Casteelse Poort en de begeleiding van leerlingen van de basisschool naar het middelbaar onderwijs. “Een belangrijke motivatie voor uw dienstbaarheid is verankerd in uw overtuiging als vrijmetselaar”, sprak burgemeester Vermeulen bij de uitreiking van het lintje. “U heeft als standpunt dat als je lid bent van een vereniging, dat je dat ook wat moet bijdragen, niet alleen maar komen halen. Dat doet u vol overtuiging bij de vrijmetselaarsloge De Korenschoof.”