Direct naar de content

Stichting Landschapsfonds Wageningen opgericht

Gepubliceerd op:

Op 22 september startte Wageningen een stichting voor het landschapsfonds. De stichting wil zorgen voor meer verschillende soorten groen in de natuur rond Wageningen.

Hoe komt het fonds aan haar geld?

Gebiedsontwikkelaars die zonneparken, windenergie initiatieven of andere ontwikkelingen starten in het buitengebied, betalen een deel van de projectkosten aan het fonds. Met dit geld zal het fonds de uitvoering, beheer en onderhoud van landschaps- en biodiversiteitsplannen financieel helpen. Geïnteresseerden kunnen later dit jaar plannen indienen voor meerjarige financiële ondersteuning van de initiatieven.

Start van het fonds

Nu de stichting er is, kan het bestuur aan de slag. De volgende maanden werkt het bestuur de werkwijze en de regels verder uit. Wanneer de werkwijze en regels bekend zijn, kunnen geïnteresseerden een plan insturen bij het landschapsfonds. Het landschapsfonds maakt dit met een oproep en met hulp van de gemeente bekend.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bestuur Landschapsfonds bestaat uit 5 personen, het gaat om C. Vromans, B. Blokzijl, H. Boerrigter, R. van der Mast en G. Krijnen.