Direct naar de content

Nieuwe Wet Inburgering: Integreren op maat

Gepubliceerd op:

Anderhalf jaar geleden trad de nieuwe Wet Inburgering in werking. Deze wet geeft de gemeenten een leidende rol in het inburgeringsproces, zodat ze inburgeraars beter kunnen helpen. Het nieuwe inburgeringsproces in de gemeente Wageningen begint nu haar vruchten af te werpen. Arkan Belhawi is de eerste nieuwkomer die zijn inburgering afrond volgens de nieuwe wet.

Nieuwe wet Inburgering

De nieuwe wet brengt belangrijke voordelen met zich mee voor inburgeraars. Voor de nieuwe wet moesten de inburgeraars veel zelf doen. Met de nieuwe wet krijgt de gemeente een leidende rol in de inburgering. Ze gaan in gesprek met de inburgeraar om te kijken hoe zij het beste kunnen inburgeren. Daarna stellen zij samen een persoonlijk inburgeringsplan op.

Tijdens het proces blijven de coaches en inburgeraars in contact. De nieuwkomers hoeven zo niet alles meer alleen te doen. De coaches kunnen ook snel ingrijpen wanneer er iets medisch of persoonlijks speelt.

Leren in de praktijk

De nieuwe wet vraagt om een hoger niveau voor de Nederlandse taal. Dit kan een uitdaging zijn voor mensen die niet gemakkelijk een taal leren. Voor hen is een ander proces mogelijk om het Nederlands in de praktijk leren. Zij gaan bijvoorbeeld werken of vrijwilligerswerk doen.

De gemeente Wageningen zoekt hiervoor steun bij bestaande vrijwilligersactiviteiten. Zo zijn er naailessen, of kunnen inburgeraars koken voor andere Wageningse inwoners. Deze projecten zijn in samenwerking met Nederlandse vrijwilligers. Op deze manier komen ze direct in contact met de Wageningse samenleving. Een ander voordeel is dat ze de Nederlandse taal en cultuur op een natuurlijke manier leren.

Werken aan integratie

Veel inburgeraars omarmen de nieuwe manier, en werken hard aan hun integratie. Inburgeringsconsulent Sabba Farzkenary van de gemeente liep drie dagen mee bij de trainingsmodule arbeidsparticipatie, door begeleidingsorganisatie Compleet Mensenwerk. “Elke keer zag ik een enorme groei in het Nederlands. Tijdens de eerste dag durfde de deelnemers soms geen woord Nederlands te spreken. Maar na negen dagen stonden ze vol trots voor de klas een presentatie te geven over zichzelf. Hier vertelde ze in verstaanbaar Nederlands wat bijvoorbeeld hun brood- en droombaan is. Elke dag heb ik daar met een lach op mijn gezicht gelopen. Naast het leren van de taal zie je dat ze veel lachen en verbinding met elkaar maken.”

Wereld aan de voeten

Vanuit de gemeente werd Arkan Belhawi ondersteund door Sabba Farzkenary. Ook Wilma Wessels, maatschappelijk begeleider namens VluchtelingenWerk, heeft veel voor Arkan betekend tijdens zijn inburgeringstraject. Doordat zijn inburgering bijna klaar is, kan Arkan nu echt starten aan zijn toekomst in Nederland. “Ik ben al jaren vloerenlegger. Nu mijn inburgering bijna klaar is, kan ik de volgende stap in mijn carrière maken. Ik wil graag een winkel openen waar mensen ook vloeren kunnen kopen. Nu ik het Nederlands beheers, ligt de wereld aan mijn voeten!”

Betere en persoonlijkere steun

Hoewel de wet het inburgeringsproces niet versnelt, zorgt het voor een betere integratie. Het zorgt namelijk voor beter onderwijs en deelname aan de samenleving. Met anderhalf jaar ervaring achter de rug en de eerste successen, blijft de gemeente leren en verbeteren. De inzet blijft om nieuwkomers de beste ondersteuning te bieden op weg naar een succesvolle integratie.

 

Op de foto van links naar rechts: Sabba Farzkenary, inburgeringsconsulent (gemeente Wageningen), Arkan Belhawi en Wilma Wessels, maatschappelijk begeleider VluchtelingenWerk.