Direct naar de content

Gratis inzameling van plastic en glazen verpakkingen voor organisaties, bedrijven en scholen

Gepubliceerd op:

Vanaf 1 januari 2023 is het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen en drinkpakken (pd) en glas voor bedrijven en organisaties ook mogelijk. Het inzamelsysteem van het Afvalfonds voor bedrijven gaat namelijk open. Inschrijven kan tot 18 mei.

Het gaat om plastic en glazen verpakkingen en drinkpakken waarvoor het Afvalfonds een gratis inzamelsysteem aanbiedt. Het gaat om hetzelfde soort consumentenverpakkingen dat mensen thuis hebben. Dus niet om afval van een productieproces of wikkelfolies. Voorbeelden van bedrijven die kunnen meedoen: scholen, kantoren, cultuur/sport/recreatie, zorginstellingen, horeca en winkels. De minimale aangeboden hoeveelheid verpakkingsafval per week is 240 liter. Dit is vergelijkbaar met de inhoud van 4 zakken of 1 kliko.

Hoe aanmelden

Organisaties en bedrijven die passen binnen de criteria kunnen zich tot 18 mei 2022 inschrijven bij het Afvalfonds  Schrijf u nu in via de speciale campagnewebsite www.afvalgoedgeregeld.nl. Op deze site vindt u ook meer informatie en de voorwaarden  Het organiseren van bedrijfsafvalinzameling gaat buiten de gemeente om, dat geldt ook voor deze inzamelmethode. De inschrijving en vragen lopen dus ook niet via de gemeente, maar via het Afvalfonds. Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling hiervan. De bedrijven betalen dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds

Blik

Blik doet niet mee aan de inzameling. Dit komt omdat hier vanaf 1 januari 2023 statiegeld voor wordt ingevoerd. Net zoals er nu al statiegeld is voor kleine plastic flesjes. U kunt als organisatie of vereniging zich aanmelden als innamepunt voor flesjes en/of blik. Daarbij gaat het statiegeld dan naar de club. Kijk voor meer informatie op de website van Statiegeld Nederland.