Direct naar de content

Gemeente Wageningen en WUR bouwen samen aan wijken van de toekomst

Gepubliceerd op:

Het college van B&W van de gemeente Wageningen en de raad van bestuur van de Wageningen University & Research (WUR) hebben vandaag de hernieuwde Stadsagenda ondertekend. De stad en universiteit versterken hun samenwerking door samen te gaan bouwen aan de wijken van de toekomst.

Maatschappelijke opgaven

Wageningen staat voor grote opgaven: van het gas af, een veranderend klimaat, duurzaam, gezond en lokaal voedsel, vergroten van biodiversiteit en het bouwen van nieuwe woningen. De gemeente en WUR zoeken samen naar oplossingen voor deze vraagstukken, die samenkomen in de wijk. Burgemeester Floor Vermeulen: “Hoe kunnen wij in Wageningen een wijk van de toekomst bouwen? Waar inwoners graag wonen, werken, bewegen en die tegelijk antwoord geeft op lastige problemen waar we met elkaar tegenaan lopen? Door de voortzetting van onze samenwerking willen we tot innovatieve en duurzame oplossingen komen voor de wijk van de toekomst: en die wijk ligt natuurlijk in Wageningen.”

Onderzoek in de praktijk

Studenten en onderzoekers van de WUR werken via de Stadsagenda aan opgaven in hun eigen stad en doen waardevolle kennis op in de praktijk. Rens Buchwaldt, lid van de raad van bestuur van WUR, beaamt dit en zegt: “De stad en de universiteit zijn al meer dan een eeuw met elkaar verbonden. Onze kennis kan een impact maken op de Wageningse samenleving. De inzichten vanuit die impact zijn weer belangrijk om ons onderzoek naar een hoger niveau te tillen.”

Hoe nu verder?

Vanuit de Stadsagenda zijn er doorlopend projecten van WUR op het grondgebied van de gemeente met onderzoeksmethodes zoals citizen science en living labs. De gemeente Wageningen en WUR willen meer samenhang tussen deze projecten voor een zichtbare bijdrage aan de ‘Wijken van de toekomst’. Vanuit de ‘City Deal Kennis Maken’ met bblthk, Thuis Wageningen en Regio Foodvalley wordt actief kennis gedeeld. Een groep Wageningse studenten en inwoners is gestart met een nieuw Wagenings kunst- en cultuurmagazine ‘Uitwaaien’.

Meer nieuws

Alle baby’s die geboren zijn in 2022, zijn de eerste volwassen generatie in 2040 in klimaatneutraal Wageningen.

Liam i...

Dit jaar was er na 2 coronajaren waarin het niet kon weer een ouderwets gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het stadhuis op maan...

Brengcontainers afgesloten (PMD, textiel en papier)

Op woensdag 28 december zijn de brengcontainers voor plastic verpa...