Direct naar de content

Woo-verzoek doen

Inwoners hebben recht op informatie van de gemeente. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt vanaf 1 mei 2022 de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Veel van de gemeentelijke informatie is al openbaar. Die informatie vindt u in het raadsinformatiesysteem, op www.overheid.nl en in de besluitenlijsten van burgemeester en wethouders.

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dien dan een Woo-verzoek in. Dat moet per brief. Per e-mail kan niet. Zet in uw brief zo duidelijk mogelijk om welk onderwerp het gaat en welke informatie u zoekt. De gemeente kan uw verzoek dan sneller beantwoorden. Stuur uw brief naar Gemeente Wageningen, ter attentie van het College van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6700 AA Wageningen.

Veelgestelde vragen