Direct naar de content

Wob-verzoek doen

Inwoners hebben recht op informatie van de gemeente. Dit is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

Veel van de gemeentelijke informatie is al openbaar. Die informatie vindt u in het raadsinformatiesysteem, op www.overheid.nl en in de besluitenlijsten van burgemeester en wethouders.

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dien dan een WOB-verzoek in. Dat moet per brief. Per e-mail kan niet. Zet in uw brief zo duidelijk mogelijk om welk onderwerp het gaat en welke informatie u zoekt. De gemeente kan uw verzoek dan sneller beantwoorden. Stuur uw brief naar Gemeente Wageningen, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6700 AA Wageningen.

Veelgestelde vragen