Direct naar de content

Woo-verzoek doen

Inwoners hebben recht op informatie van de gemeente. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel informatie maakt de gemeente zelf al openbaar. U hoeft hiervoor geen verzoek te doen op grond van de Wet open overheid. Als u informatie mist, kunt u de gemeente vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. U kunt dit verzoek online indienen.

Wij adviseren u altijd eerst bij ons na te vragen welke informatie er beschikbaar is en hoe u deze informatie kunt krijgen. Het is niet altijd nodig dat de gemeente een officieel besluit neemt. Neem hiervoor contact op met onze Woo-contactpersoon. Bel (0317) 49 29 11 of stuur een e-mail naar gemeente@wageningen.nl. Noem in het onderwerp van de mail: Vraag voor Woo-contactpersoon.

Veelgestelde vragen