Direct naar de content

Lokale wetten en regels

De lokale wetten en beleidsregels van de gemeente Wageningen vindt u op overheid.nl. De belangrijkste is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan regels over openbare orde en veiligheid.

2 soorten lokale regels

De gemeente heeft 2 soorten regels:

  • Een verordening: dit is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente.
  • Een beleidsregel: hierin staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Dit is geen wet maar een richtlijn waar het college zich aan moet houden.

De gemeenteraad stelt verordeningen vast en het college van burgemeester en wethouders (B&W) stelt beleidsregels vast.

Bestemmingsplannen

In dit plan staat wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld waar woningen en bedrijven mogen komen. En of u mag aanbouwen bij uw woning. Lees verder op de pagina Bestemmingsplannen.

Overig beleid

Andere beleidsplannen zoals nota’s en visies vindt u via het raadsinformatiesysteem. Ga naar het raadsinformatiesysteem.

Bekendmakingen

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe lokale wetten en regels of wijzigingen? Lees verder op de pagina Officiële bekendmakingen.