Direct naar de content
Lokale Alliantie Wageningen aan de slag tegen ouderenmishandeling

Samen aan de slag om ouderen veilig ouder te laten worden

Gepubliceerd op:

In Wageningen is de Lokale Alliantie van start gegaan. Hierin hebben 13 bedrijven en organisaties afspraken met elkaar gemaakt. Ze gaan samenwerken om mishandeling en (financieel) misbruik van ouderen te voorkomen en te stoppen. Wethouder Leo Bosland: “Helaas krijgen ook Wageningse ouderen te maken met geweld in de privé-situatie. Daarom ben ik enorm blij met deze nieuwe alliantie. Met elkaar gaan we ouderen beter advies geven en in bescherming nemen.”

Mishandeling en misbruik

Mishandeling en (financieel) misbruik van ouderen is een lastig probleem. Het is moeilijk te ontdekken en lastig te stoppen. Zo krijgt 1 op de 50 ouderen per jaar te maken met ouderenmishandeling. Van de ouderen boven de 65 jaar die thuis wonen, krijgt 1 op de 20 er ooit mee te maken. Daarbij gaat het in veruit de meeste gevallen om financieel misbruik. Soms gaat dit om honderden euro’s en soms zelfs om tonnen.

Samen aan de slag

Om met elkaar het verschil te maken, is er vanaf vandaag de Lokale Alliantie Wageningen. De partijen gaan samen aan de slag. Ze delen kennis en ervaring. En gaan samenwerken om ouderen eerder en beter te helpen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld anoniem situaties met elkaar bespreken. Hiermee hopen zij samen ouderen te helpen. En mishandeling van ouderen en (financieel) misbruik te voorkomen. Ook willen ze ervoor zorgen dat meer mensen zich bewust worden van het probleem. Verder willen ze handelingsverlegenheid verminderen en deskundigheid over het onderwerp vergroten.

Lokale alliantie

De lokale alliantie in Wageningen bestaat uit onder andere uit lokale zakelijke partijen, zoals de Rabobank, de SNS Bank, Notariaat Van Putten en Van Apeldoorn en AMM Bewindvoering. Daarnaast doen ook maatschappelijke organisaties mee zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, Solidez, Vrijwilligerscentrum Wageningen, KBO-PCOB, Senioren Wageningen en het Platform Wageningse Ouderen. Verder zijn het Startpunt en de gemeente Wageningen partners van de alliantie. Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt om goed samen te werken.

Meld zorgen

Maakt u zich zorgen over uzelf of iemand in uw omgeving? Bel dan met Veilig Thuis: 0800-2000 of het Startpunt 0317 41 01 60.