Direct naar de content

Gemeenteraad besluit tot hertelling stemmen

Gepubliceerd op:

Alle stemmen in de gemeente Wageningen worden opnieuw geteld. De gemeenteraad stemde maandagavond 28 maart 2022 in met het initiatiefvoorstel van Connect Wageningen voor een hertelling. De gemeenteraad wil zeker weten dat het aantal stemmen klopt gelet op de restzetelverdeling. Daarom worden de stembiljetten van alle stembureaus opnieuw geteld.

Het centraal stembureau wees een eerder verzoek om hertelling af. Volgens het centraal stembureau was er geen sprake van ernstige fouten of onrechtmatigheden in de proces-verbalen die een hertelling noodzakelijk maken, maar de gemeenteraad heeft ook de bevoegdheid om te besluiten tot een hertelling. Hiervoor is een ‘gewone’ meerderheid van de raad nodig.

Procedure

Dinsdag 29 maart 2022 wordt om 08.30 uur gestart met het hertellen van alle stemmen. De hertelling vindt plaats in het stadhuis, Markt 22, Wageningen. Het hertellen is openbaar. Nadat alle stemmen opnieuw geteld zijn, wordt de einduitslag vastgesteld door de huidige gemeenteraad voordat de nieuwe gemeenteraad kan worden geïnstalleerd.