Direct naar de content

Gemeenteraad besluit tot hertelling stemmen

Gepubliceerd op:

Alle stemmen in de gemeente Wageningen worden opnieuw geteld. De gemeenteraad stemde maandagavond 28 maart 2022 in met het initiatiefvoorstel van Connect Wageningen voor een hertelling. De gemeenteraad wil zeker weten dat het aantal stemmen klopt gelet op de restzetelverdeling. Daarom worden de stembiljetten van alle stembureaus opnieuw geteld.

Het centraal stembureau wees een eerder verzoek om hertelling af. Volgens het centraal stembureau was er geen sprake van ernstige fouten of onrechtmatigheden in de proces-verbalen die een hertelling noodzakelijk maken, maar de gemeenteraad heeft ook de bevoegdheid om te besluiten tot een hertelling. Hiervoor is een ‘gewone’ meerderheid van de raad nodig.

Procedure

Dinsdag 29 maart 2022 wordt om 08.30 uur gestart met het hertellen van alle stemmen. De hertelling vindt plaats in het stadhuis, Markt 22, Wageningen. Het hertellen is openbaar. Nadat alle stemmen opnieuw geteld zijn, wordt de einduitslag vastgesteld door de huidige gemeenteraad voordat de nieuwe gemeenteraad kan worden geïnstalleerd.

Meer nieuws

Vanaf dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 29 september heeft het Startpunt aangepaste openingstijden. De balie van het Startpunt ...

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarstukken 2022 vastgesteld. In 2022 heeft de gemeente veel bereikt voor h...

Heeft u in uw huis ruimte voor een logé voor maximaal 3 maanden? U helpt daarmee een vluchteling die in Wageningen komt wonen ...