Direct naar de content

Opvang van asielzoekers

Op dit moment zijn in Wageningen 2 opvanglocaties van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor vluchtelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Aan de Keijenbergseweg is een permanente opvanglocatie en aan de Bosrandweg een tijdelijke. Het contract voor de tijdelijke locatie is met 2 jaar verlengd en loopt nu tot 1 november 2022. Tegen de achtergrond van de nationale crisis asielopvang is dit een belangrijke bijdrage die Wageningen kan leveren.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Naast opvang van asielzoekers biedt Wageningen ook een thuis aan vluchtelingen uit Oekraïne. Informatie hierover leest u bij hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.