Direct naar de content

Steunfractieleden gemeenteraad

Een overzicht van alle steunfractieleden van de gemeenteraad en hun nevenfuncties.

Groenlinks

Rik Hoevers

 • Zelfstandig adviseur (landbouw, voedselzekerheid, natuurlijke hulpbronnen, milieu, internationale samenwerking)
 • Bestuurslid GroenLinks, afd. Wageningen
 • Lid Sportbondenoverleg Milieuvriendelijke Beheer Sportaccomodaties (namens Atletiekunie)
 • Lid/Adviseur Werkgroep Milieuvriendelijke Beheer Sportaccommodaties NOC*NSF (namens het Sportbondenoverleg)
 • Bestuurslid Environmental Management Associates, Accra (Ghana)
 • Atletiektrainer AV Pallas ‘67
 • Wedstrijdofficial Atletiekunie
 • Lid Werkgroep Accommodatie Zaken Atletiekunie
 • Adviseur/Docent juryopleidingen Atletiekunie

PvdA

Peter Spitteler

 • Voorzitter Bewonersvereniging Noordwest
 • Voorzitter Stichting Wageningen Goed op Weg

D66

Gerwin Beukhof

 • Duurzaamheidscoördinator

Harry Geenen

 • Geen nevenfuncties

Marwah Mohammed

 • Cultuurverbinder/trainer Vluchtelingenwerk Nederland

VVD

Marco Hartman

 • IT Consultant bij VIQTOR DAVIS

Jesse van Deinsen

 • Data analyse Fleetguard – DTN/Meteogroup
 • Bitbaard Zwolle

Connect Wageningen

Caglar Gunal

 • Lid studentenvereniging SSR-W
 • Lid van Het Bolwerk
 • Werkzaam bij Yong B.V. Professional sociaal domein
 • Eigen bedrijf E.B.I (Advies op het gebied van duurzaamheid en gezondheid)

ChristenUnie

Jan Dijkstra

 • Docent/onderzoeker Wageningen UR
 • Lid Commissie Deskundigen Meststoffenwet
 • Adjunct professor University of Guelph, Canada

Jan van Harten

 • Ecoloog/GIS-specialist Buiting Advies
 • Lid werkgroep ‘t Pasje (De Nieuwe Nu)
 • Lid werkgroep Biodiversiteit Wageningen

Judith Bos

 • Diaken NGK Wageningen; in die hoedanigheid: Deelnemersraad Inloophuis Markt 17; Deelnemersraad ISOFA / RvT Stichting WSIDA.
 • Mentor bewoner Pieter Pauw
 • Lid van Buurtcomité Harnas

Patrick Hoek

 • Docent Verpleegkunde – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Vrijwilliger Buurtgezinnen

Ruben van Wiggen

 • Stagiair Ministerie LNV
 • Quality Manager Greenfood50

Judith Zomer

 • Promovenda Wageningen University & Research

Peter de Haan

 • Bestuursadviseur Gemeente Houten
 • Bestuurslid Stichting Odensehuis Wageningen

CDA

Robin Baas

 • Adviseur Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)& NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) bij LTO-Noord in de regio Oost

David-Jan Wagter

 • Consulent Arbeid bij het RBL Midden-Gelre

Maria van Schaijik – van Diepen

 • Secretaris bestuur Sobriëtas
 • Voorzitter Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV)
 • Vrijwilliger palliatieve terminale thuiszorg (VPTZ)
 • Voorganger bij uitvaarten en crematies