Direct naar de content

Steunfractieleden gemeenteraad

Een overzicht van alle steunfractieleden van de gemeenteraad en hun nevenfuncties.

Groenlinks

Rik Hoevers

 • Zelfstandig adviseur (landbouw, voedselzekerheid, natuurlijke hulpbronnen, milieu, internationale samenwerking)
 • Bestuurslid GroenLinks, afd. Wageningen
 • Lid Sportbondenoverleg Milieuvriendelijke Beheer Sportaccomodaties (namens Atletiekunie)
 • Lid/Adviseur Werkgroep Milieuvriendelijke Beheer Sportaccommodaties NOC*NSF (namens het Sportbondenoverleg)
 • Bestuurslid Environmental Management Associates, Accra (Ghana)
 • Atletiektrainer AV Pallas ‘67
 • Wedstrijdofficial Atletiekunie
 • Lid Werkgroep Accommodatie Zaken Atletiekunie
 • Adviseur/Docent juryopleidingen Atletiekunie

Timo Jonkhans

 • Bestuurslid GroenLinks Wageningen

PvdA

Greet Eijkelenboom

 • Geen nevenfuncties.

Peter Spitteler

 • Voorzitter Bewonersvereniging Noordwest
 • Voorzitter Stichting Wageningen Goed op Weg

Esther Keun

 • Docent HAN

  D66

  Gerwin Beukhof

  • Duurzaamheidscoördinator

  Harry Geenen

  • Geen nevenfuncties

  Marwa Mohammed

  • Cultuurverbinder/trainer Vluchtelingenwerk Nederland

  VVD

  Marco Hartman

  • IT Consultant bij VIQTOR DAVIS

  Jesse van Deinsen

  • Geen nevenfuncties.

  Connect Wageningen

    Caglar Gunal

    • Lid studentenvereniging SSR-W
    • Lid van Het Bolwerk
    • Werkzaam Bruna Wageningen/Renkum

    ChristenUnie

    Jan Dijkstra

    • Docent/onderzoeker Wageningen UR
    • Lid Commissie Deskundigen Meststoffenwet
    • Adjunct professor University of Guelph, Canada

    Jan van Harten

    • Ecoloog/GIS-specialist Buiting Advies
    • Lid werkgroep ’t Pasje (De Nieuwe Nu)
    • Lid werkgroep Biodiversiteit Wageningen

    Judith Bos

    • Diaken NGK Wageningen; in die hoedanigheid: Deelnemersraad Inloophuis Markt 17; Deelnemersraad ISOFA / RvT Stichting WSIDA.
    • Mentor bewoner Pieter Pauw
    • Lid van Buurtcomité Harnas

    Patrick Hoek

    • Docent Verpleegkunde – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    • Vrijwilliger Buurtgezinnen

    Ruben van Wiggen

    • Stagiair Ministerie LNV
    • Quality Manager Greenfood50

    Judith Zomer

    • Promovenda Wageningen University & Research

    Peter de Haan

    • Bestuursadviseur Gemeente Houten
    • Bestuurslid Stichting Odensehuis Wageningen

    CDA

    Robin Baas

    • Adviseur Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)& NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) bij LTO-Noord in de regio Oost

    David-Jan Wagter

    • Consulent Arbeid bij het RBL Midden-Gelre

    Maria van Schaijik – van Diepen

    • Secretaris bestuur Sobriëtas
    • Voorzitter Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV)
    • Vrijwilliger palliatieve terminale thuiszorg (VPTZ)
    • Voorganger bij uitvaarten en crematies