Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners bepalen dan wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad plaatsnemen. Er is eveneens een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet genoemd, waarover u uw stem kunt uitbrengen.

Kieskompas

U kunt het Kieskompas raadplegen om te kijken welke partij het dichtste bij u staat. Voor jongeren is er een speciale jongerenkieswijzer.

Op wie kunt u stemmen?

Op de kandidatenlijst vind u alle kandidaten

Hoe moet u stemmen?

Op dit filmje wordt uitgelegd hoe het op het stembureau werkt en hoe u uw stem kunt uitbrengen

Stempassen

Uiterlijk 7 maart 2018 krijgt iedereen die kiesgerechtigd is een stempas thuisgestuurd voor de gemeenteraadsverkiezing en/of het referendum.

Wie mogen er stemmen

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet u 18 jaar of ouder zijn. U moet op 5 februari 2018 (dag van kandidaatstelling) in de gemeente wonen waarvoor de verkiezing is. Het is niet nodig dat u de Nederlandse nationaliteit hebt om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland zijn, mogen ook stemmen.

Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet u wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Waar kunt u stemmen

Achterop uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. U bent echter niet verplicht om daar te gaan stemmen. U mag op elk stembureau in de gemeente uw stem uitbrengen.

Het tellen van de stemmen is openbaar, dus kiezers mogen ook vanaf 21.00 uur bij het tellen van de stemmen aanwezig zijn.

Iemand voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Dan kunt u een volmacht geven en iemand voor u laten stemmen.

U kunt ook met uw stembiljet een 'onderhandse volmacht' geven. Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. U moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven! Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt.

Wat houdt het Referendum in?

Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend Referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

•  de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
•  de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
•  hoe het toezicht is geregeld

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een Referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. en op www.elkestemtelt.nl.

Een papieren versie van de wet is verkrijgbaar bij Publiekszaken, Markt 22.

Stem uitbrengen voor het Referendum in een andere gemeente

Wilt u stemmen over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in een andere gemeente dan waar u woont? Vraag dan een kiezerspas aan. Dit kan:

Via e-mail

Vul het aanvraagformulier kiezerspas in. Mail het als scan of als duidelijk leesbare foto naar verkiezingen@wageningen.nl.

U kunt tot en met 16 maart 2018 een kiezerspas aanvragen via e-mail.

Per post

Vul het aanvraagformulier kiezerspas in en stuur het naar:

Verkiezingen gemeente Wageningen
Antwoordnummer 6
6700 VB Wageningen

De gemeente moet uw schriftelijke verzoek op zijn laatst 16 maart 2018 hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over doet.

Mondeling

Tot 20 maart 2018 12.00 uur kunt u persoonlijk een kiezerspas aanvragen bij publiekszaken, stadhuis, Markt 22.

Stemmen voor het raadgevend Referendum vanuit het buitenland

Tijdelijk in het buitenland

Bent u op 21 maart 2018 tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u op de volgende manieren stemmen:

•  per brief, dit vraagt u aan bij de gemeente Den Haag
•  door iemand anders voor u te laten stemmen

U woont in het buitenland

Woont u op 21 maart 2018 in het buitenland en wilt u stemmen voor het raadgevend Referendum? Op de website van gemeente Den Haag leest u hoe dat moet.

Verkiezingsprogramma's politieke partijen

Uitgelicht