Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap

Provinciale Staten

Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten worden de leden van de Provinciale Staten gekozen. Als inwoner van Wageningen kiest u de statenleden van de provincie Gelderland.

Waterschap

Door te stemmen voor uw waterschap kiest u de verkiesbare leden van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente.

Wageningen ligt in het grondgebied van Vallei en Veluwe. Een klein aantal adressen valt onder het waterschap Rivierenland.

Wie mogen stemmen:

Provinciale Staten:

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht), gelden de volgende eisen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

 Waterschap

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht), gelden de volgende eisen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EU. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt

De stempassen worden rond 6 maart verstuurd; mocht u voor die tijd al iemand willen machtigen omdat u dan op vakantie bent, vul dan dit formulier in of  neem contact op met Publiekszaken.

Bent u op de verkiezingsdag niet in de gelegenheid om zelf te stemmen, en heeft u wel een stempas?

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen (gemachtigde). Dat kan iedereen zijn die in Wageningen woont en ook een stempas heeft ontvangen. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de verkiezing zelf.

Wilt u ergens anders stemmen?

Dat kan, mits het wel binnen de provincie Gelderland is. U moet dan uw stempas om laten zetten in een kiezerspas bij Publiekszaken. Met de kiezerspas kunt u in een andere Gelderse gemeente stemmen. Ook voor de verkiezing van het waterschap kunt u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Dan kunt u in een gemeente stemmen binnen het waterschap.

U kunt uw stempas omzetten in een kiezerspas tot 12.00 uur op 19 maart a.s.

 Waar zijn de stembureaus?

Hier vind u een overzicht van de stembureaus in Wageningen.