Indexen DTB

Op deze pagina vindt u 3 indexen als excelbestand. U kunt ze downloaden en ordenen zoals elk excelbestand.

 

Index dopen gereformeerd 1667-1687
(DTB inv.nr. 1661)


Deze dopen geven vrijwel nooit de naam van de moeder, terwijl soms zelfs de naam van de vader of het kind ontbreekt. Sommige vaders zijn alleen met hun beroep genoemd.
Daardoor is het altijd moeilijk geweest om een duidelijke index te maken. In het Excel-bestand dat u hier vindt, kunt u zelf de kolommen sorteren en zodoende dopen zoeken. Wilt u alles chronologisch hebben, sorteer dan op de kolom 'volgnr'.
 

Index dopen rooms-katholiek 1680-1730

(DTB 1667)


In dit boekje zijn de rooms-katholieke dopen genoteerd van roomsen uit Wageningen, Lakemond, Bennekom, Veenendaal, Rhenen, Renkum, Grunsfoort en Doorwerth. In deze index zijn de eerste 50 jaar opgenomen.
De index is in de vorm van een Excel-bestand, zodat u zelf de kolommen kunt sorteren en zodoende dopen zoeken. Wilt u alles chronologisch hebben, sorteer dan op de kolom 'volgnr'.
Onderaan de index is een verklarende Latijnse woordenlijst opgenomen.

 

Index dopen gereformeerd 1686-1811, geboorten joden 1757-1810, (onder)trouw 1715-1811

(DTB inv.nrs. 1662, 1664, 1670-1674)


Ook deze index is als excelbestand te downloaden en door u zelf te ordenen. Het bestand is gemaakt in het programma Hazadata, waardoor gezinnen bijeen zijn gevoegd. Elke persoon heeft een nummer, en aan de hand van die nummers zijn ouders of kinderen te vinden.
De index is alfabetisch op achternaam/patroniem geordend. De kolommen partner, vader en moeder verwijzen naar de nummers die in de eerste kolom staan.
Let op! In deze index zijn niet de rooms-katholieke dopen en huwelijken verwerkt!