Direct naar de content

Wageningen werkt aan een toekomstvisie voor de stad met de hulp van drie scenario's

Gepubliceerd op:

In 2022 hebben we een groot onderzoek gestart om een visie voor de stad in 2045 te maken. Onder het thema: Wat zie jij voor je? gaven inwoners en organisaties aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Wageningen. De gemeenteraad ontving de resultaten hiervan deze maand in een Bevindingenrapport visie bebouwde kom.

Drie scenario’s

Het ontwikkelen van een visie kan niet zonder keuzes. Alle ingebrachte ideeën zijn niet samen te brengen in één visie. Uit alle ideeën kwamen drie duidelijke lijnen naar voren. De gemeente heeft die lijnen uitgewerkt in drie scenario’s. Dat zijn:

  • De Innovatieve Stad
  • De Duurzame Stad
  • De Vitale Stad.

Wethouder Bijleveld: “Elk scenario is een bundeling van ideeën uit de stad, die bij elkaar passen. De scenario’s hebben we expres overdreven. Daardoor wordt heel duidelijk wat de onderlinge verschillen zijn. Maar ook dat geen een scenario aan alle ambities kan voldoen.”

De drie scenario’s kunt u inzien op stemvan.wageningen(Externe link) .

Keuzes maken

Elk scenario heeft een eigen hoofddoel en uitgangspunten, maar ook een eigen prijs. Die prijs heeft de vorm van gemeentelijke ambities die minder aandacht krijgen, omdat ze binnen dat scenario minder belangrijk zijn. Op die manier zorgen de scenario’s ervoor dat we in gesprek gaan over wat voor stad we willen zijn. Ook wordt duidelijk welke principes daarbij horen.

Wethouder Bijleveld: “Met de scenario’s willen we de gemeenteraad helpen bij het gesprek over wat we belangrijk vinden voor Wageningen. De raad kan dan scherpstellen welke principes moeten terugkomen in de koers voor de visie op de bebouwde kom. En welke keuzes we daarbij willen maken. Dat zijn moeilijke en moedige beslissingen voor de raad.”

De keuzes van de gemeenteraad leggen we vast in een Koersdocument.

Van scenario naar visie

Het Koersdocument gaat in de eerste drie maanden van 2023 naar de gemeenteraad. Daarna vult de gemeente de visie op de bebouwde kom verder in. De eerste versie van de visie leggen we voor aan inwoners en geïnteresseerden.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad eind 2023 een besluit neemt over de visie.