Direct naar de content

Wageningen start met samenwerking voor betere jeugdhulp

Gepubliceerd op:

De gemeente Wageningen start per 1 maart 2022 met de pilot Duurzaam Partnerschap jeugd. De pilot heeft als doel om de jeugdhulp in Wageningen sneller en effectiever te maken.

De gemeente werkt in deze pilot samen met 6 in Wageningen actieve jeugdhulporganisaties: Entrea Lindenhout, Karakter, Loofles, Pluryn, ’s Heeren Loo en Youké. Wethouder Bosland verwacht op deze manier de jeugdhulp beter te organiseren. “We verwachten dat kinderen, jongeren en ouders sneller de hulp krijgen die nodig is. We geven hulpverleners meer ruimte om hulp te geven en samen te werken. We verwachten dat we meer jongeren voor hetzelfde geld kunnen helpen.”

Wat gaat er anders?

De zes aanbieders die meedoen met de pilot gaan nu samen met het Startpunt van de gemeente samenwerken in 1 integraal team in Wageningen. Zo kunnen ze beter gebruik maken van elkaars kennis en ervaring bij het bieden van hulp. Ze kunnen ook makkelijker verschillende soorten hulp bieden aan inwoners. De gemeente en de andere verwijzers kunnen snel met dit team overleggen, omdat het team in Wageningen werkt. De aanbieders krijgen samen 1 budget voor de jeugdhulp voor het hele jaar. Hierdoor is er minder administratie en papierwerk nodig.

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gemeente betaalt deze hulp. De gemeente kan deze hulp inzetten wanneer kinderen, jongeren of hun ouders dit nodig hebben. Naast de gemeente kunnen ook huisartsen en jeugdartsen een verwijzing geven voor jeugdhulp. De gemeente Wageningen heeft met veel verschillende jeugdhulporganisaties contracten. Hiervoor werkt Wageningen samen in de regio Centraal Gelderland. Met iedere aanbieder die een contract heeft, zijn er afspraken over de soort jeugdhulp die zij leveren. Dit gaat bijvoorbeeld om behandelingen voor GGZ, jeugd- en opvoedhulp of begeleiding voor het omgaan met een probleem. Binnen de contracten bestaat de mogelijkheid om een pilot uit te voeren, zoals dat nu in Wageningen gaat gebeuren. Deze pilot loopt vooruit op de landelijke gewenste verbetering van het jeugdzorgstelsel.

De pilot duurt 2 jaar. De gemeente en de aanbieders houden bij of de hulp verbetert. Ze houden bij hoeveel kinderen, jongeren of gezinnen hulp krijgen en voor hoe lang. Maar ook hoe tevreden inwoners over de hulp zijn en hoe de jeugdwerkers het ervaren om in dit team te werken. Naast de hulp die de aanbieders van de pilot bieden, blijft ook jeugdhulp van andere organisaties beschikbaar.