Direct naar de content

Wageningen sluit boekjaar 2023 af met overschot

Gepubliceerd op:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarstukken 2023 vastgesteld en afgesloten met een overschot. Tegelijk heeft de gemeente veel bereikt voor inwoners, organisaties en ondernemers.

Wethouder Guido van Vulpen, “Wij houden vast aan onze koers, ook in woelige tijden en dat werkt. We verbeteren bestaanszekerheid, maken onze leefomgeving beter en zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in onze stad. Tegelijk blijven ons huishoudboekje meer dan gezond. Het geld dat we over hebben gehouden, kunnen we in onze mooie stad steken. Ondanks de onzekerheid.”

Resultaten

In 2023 heeft de gemeente veel bereikt voor inwoners, organisaties en ondernemers. Zo is het nieuwe beleid inkomenszekerheid gemaakt. Ook voert de gemeente sinds vorig jaar gesprekken om mensen met financiële zorgen te helpen de weg naar hulp te vinden. De gemeente heeft de weg vrijgemaakt voor de bouw van ruim 650 woningen. Om woningen betaalbaar te houden, heeft de gemeente de opkoopbescherming voor bestaande woningen ingevoerd. Ook moet je als je een nieuwbouwwoning koopt er voortaan zelf gaan wonen.

Voorkomen armoede

De gemeente heeft helpen voorkomen dat inwoners door hoge energielasten in de problemen kwamen. Honderden inwoners maakten gebruik van gratis hulp van het energiefix-team, energiecoaches bij energiebesparing, kortingsbonnen voor bijvoorbeeld energiezuinig witgoed. Meer resultaten zijn te lezen in de jaarrekening in de begrotingsapp.(Externe link)

Crises werkten door

In 2023 werkten de crises uit de jaren daarvoor nog door in het leven van onze inwoners. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de coronapandemie en de energiecrisis. Ook oorlogen op andere plekken in de wereld hadden invloed.

Gastvrije stad

Wageningen was vorig jaar de meest sportieve en de snelst groeiende stad van Nederland. Maar ook was Wageningen in 2023, Samen met alle vrijwilligers, weer een gastvrije stad voor iedereen die een veilig heenkomen zocht. Op zoek naar huis, op zoek naar een thuis.

Veel werk verzet

Er is in 2023 veel werk verzet. Buiten, achter de balie, in de wijk, het Startpunt, ons Werkpunt en in ons stadhuis. Vaak samen met lokale en partners uit de regio. Dit gebeurt zo groen, sociaal en duurzaam mogelijk. Om dat te kunnen doen, zijn mensen nodig. Het werk moet wel gedaan worden. In 2023 heeft de gemeente hierin geld gestoken. Daar gaat het gemeentebestuur in 2024 mee door.

Positief resultaat

De gemeente hield vorig jaar ongeveer € 13,9 miljoen over. De gemeenteraad besloot al eerder om daarvan € 2,4 miljoen te storten in de bestemmingsreserve voor de investeringsagenda. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om van het restant € 4,4 miljoen euro over te hevelen naar 2024 en € 7,1 miljoen te storten in de algemene reserve.

Extra inkomsten

We hebben in 2023 meer geld over gehouden dan verwacht. Dat komt onder meer omdat de gemeente meer geld van het Rijk ontving dan verwacht. Dit was aan het eind van het jaar en kon daarom niet meer uitgegeven worden in 2023.

Minder uitgaven

De gemeente heeft niet alles kunnen doen wat ze van plan was. Een aantal projecten en activiteiten wordt pas afgerond in 2024 (bijvoorbeeld de aanvragen voor energietoeslag en de verduurzaming van schoolgebouwen). Daarom geeft de gemeente ook pas in 2024 het geld uit. Ook heeft de gemeente in 2023 minder aan salarissen en inhuur van personeel uitgeven. Dit kwam omdat er veel vacatures waren die niet allemaal ingevuld zijn.

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2023(Externe link) op 18 juni en 1 of 2 juli. Houd de website(Externe link) in de gaten voor het vergaderschema. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast op 9 juli.