Direct naar de content

Wageningen sluit boekjaar 2022 af met een overschot

Gepubliceerd op:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarstukken 2022 vastgesteld. In 2022 heeft de gemeente veel bereikt voor haar inwoners, organisaties en ondernemers. De oorlog in Oekraïne leidde tot opvang van vluchtelingen en ook tot inflatie door de hogere energieprijzen. Voor compensatie daarvan heeft de gemeente eind 2022 extra geld van het rijk ontvangen. De gemeente houdt ruim €14,7 miljoen over. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om € 8,1 miljoen door te schuiven naar 2023 en € 6,6 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

Steun vluchtelingen

De militaire invasie van Rusland in Oekraïne begon op 24 februari 2022. Dit bracht een vluchtelingenstroom op gang. Ook de gemeente Wageningen, met brede steun vanuit de Wageningse samenleving, heeft snel en gastvrij gehandeld. “We bieden noodhulp en opvang aan ongeveer 180 vluchtelingen uit Oekraïne. Dat doen we naast opvang van andere vluchtelingen die dit jaar is opgeschaald van 650 naar 772 opvangplekken”, aldus de wethouder van Financiën, Guido van Vulpen.

Compensatie door hoge energieprijzen

Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen flink gestegen. Dat hebben de meeste inwoners, organisaties en ondernemers van Wageningen gemerkt. Om de grote nadelen te compenseren, heeft de gemeente fors meer middelen van het rijk ontvangen in september en december 2022. Dat geld kan pas worden uitgeven in 2023. De compensatieregelingen werden eind vorig jaar voorbereid en dit jaar kunnen inwoners en ondernemers de energie- en warmtetoeslag aanvragen. Daarom stelt het college voor om € 8,1 miljoen, waaronder € 3,9 miljoen voor de energie- en warmteregelingen, door te schuiven naar 2023.

Sociaal, duurzaam en groen Wageningen

De gemeente werkte aan het voorkomen van armoede en het vergroten van financiële zelfstandigheid van inwoners. Elke inwoner moet kunnen meedoen. Kinderen die in armoede leven, kregen meer ondersteuning. Minder inwoners hebben een bijstandsuitkering. Dit komt onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor inwoners vaker passend werk vinden. De leefomgeving moet groen, duurzaam en toekomstbestendig zijn voor alle inwoners voor nu en later. Ook de energietransitie en een versterking van de biodiversiteit blijven belangrijk. De druk op de woningmarkt is onverminderd hoog. Daarom werkt het college aan 3.000 extra woningen tot 2030.

Algemene reserve

Het college stelt ook voor aan de gemeenteraad om € 6,6 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Later dit jaar doet het college voorstellen aan de gemeenteraad hoe dit bedrag kan worden besteed om Wageningen socialer, duurzamer en groener te maken.

Proces

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening(Externe link) 2022 op 5 en 19 juni. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast op 3 juli.
De volledige jaarrekening 2022 vindt u in de begrotingsapp.(Externe link)