Direct naar de content

Wageningen boekt positief saldo van ruim € 10 miljoen

Gepubliceerd op:

Het college van B en W in Wageningen heeft de Jaarrekening 2021 berekend. Het resultaat viel positiever uit dan gedacht. In de berekening van de kosten ging de gemeente nog uit van een resultaat van € 5.272.000. Aan het einde van het jaar blijkt het positieve saldo nog € 4.894.000 hoger te zijn. Het positieve resultaat is dus ruim € 10,1 miljoen.

Doorschuiven naar 2022

Het college stelt de gemeenteraad voor om € 3.846.000 van dit resultaat door te schuiven naar dit begrotingsjaar. Het gaat om uitgaven uit 2021 die nog niet konden gebeuren, zoals het (mee)betalen voor het tegengaan van energiearmoede en coronacompensatie voor de lokale cultuur.

Problemen door corona

Net als een jaar eerder, stond ook 2021 voor een groot deel in het teken van corona. “Waar we eerst dachten dat de vaccinaties ons gingen helpen op weg naar snel herstel, bleek in de loop van het jaar dat de stad, maar ook onze organisatie, opnieuw flink geraakt werd door de maatregelen”, zo laat het college weten. Binnen de gemeentelijke organisatie stond dan ook steeds een crisisteam klaar. Hierin besprak de gemeente wat ze gingen doen aan voorlichting, testen, vaccinaties, minderen van contacten, handhaving en communicatie. Het is ook gelukt om de GGD-teststraat in de stad te houden.

Steun ondernemers

Daarnaast keken we naar groepen die extra hard geraakt werden. De dagbesteding voor kwetsbaren ging door. Jongeren en studenten deden mee aan extra activiteiten. Dat gebeurde samen met partijen als Solidez, jongerenwerk en de WUR. Maar ook met veel vrijwilligers in de stad. Ook de ondernemers werden opnieuw hard geraakt door de coronamaatregelen. De gemeente heeft daarom de hulp aan ondernemers verbeterd. Binnen de mogelijkheden die er waren, zijn ondernemers zoveel mogelijk gesteund. Zo mochten de eigenaren van cafés en restaurants hun terrassen opnieuw uitbreiden en hoefden ze geen terrasbelasting te betalen. Voor ondernemers die geen gebruik konden maken van landelijke steunmaatregelen, was er de TONK.

Cultuur

Ook de cultuursector had het in 2021 zwaar door de coronacrisis. Met de coronagelden die het Rijk beschikbaar stelde, zijn acties en evenementen georganiseerd om de makers te steunen. Zo was de tweede editie van de Wageningse Cultuurzomer een groot succes. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Bij kwam zelfs langs bij de cultuurzomer om een compliment te maken.

Vernieuwing sociaal domein

Een flink deel van het positieve resultaat komt uit het sociaal domein. Wageningen heeft in 2021 in totaal € 29,5 miljoen uitgegeven aan het sociaal domein. Dat is € 5,4 miljoen minder dan verwacht. Deze cijfers zijn mogelijk het resultaat van een vernieuwende manier van werken die ook een kwaliteitsverbetering meebrengt. Er is extra inzet op voorlichting en zelfhulp. De hulp sluit aan bij de wens van onze inwoners.

Investeringsfonds

Ook in 2020 was er een positief resultaat. € 1 miljoen van dit resultaat is in een investeringsfonds gestopt. Daarmee wil het college Wageningen aantrekkelijker maken. Met het geld uit dit fonds worden ontwikkelingen en nieuwe ideeën gesteund die het karakter van Wageningen helpen, maar ook projecten die de stad groener maken of die steun bieden na de coronacrisis. Bedrijven en organisaties dragen ook een financiële bijdrage bij het uitvoeren van deze ontwikkelingen en ideeën. De gemeenteraad heeft een budget van 150.000 euro beschikbaar gemaakt om het herstel van de stadsgracht te onderzoeken. Dit herstel zou een extra manier zijn om de binnenstad van Wageningen aantrekkelijker te maken.

De gemeenteraad bespreekt de Jaarrekening 2021 op 30 mei en 13 juni en stelt deze waarschijnlijk vast op 4 juli.