Direct naar de content

Stadsconsultatie concept visie bebouwde kom afgerond

Gepubliceerd op:

De gemeente wil dat Wageningen ook in 2045 een stad is waar iedereen met plezier kan wonen, leren en werken. Om dat te bereiken schreven we een conceptvisie met ideeën voor de toekomst. We vroegen inwoners van Wageningen wat zij vinden van deze visie.

De afgelopen maanden voerde de gemeente veel gesprekken met inwoners om ideeën en gedachten te verzamelen over de visie. Dat gebeurde via een online enquête op stemvan.wageningen.nl, de fietskar in de stad en bijeenkomsten op het Stadhuis. Ook organisaties reageerden via een brief.

Resultaten
In totaal deelden bijna 1.500 mensen hun mening. Dat waarderen we enorm! Het helpt de gemeente om plannen nog verder aan te scherpen. Op die manier sluit de visie beter aan op hoe inwoners onze stad in 2045 graag zien.

Vervolg
Er wordt nu een reactieverslag gemaakt. Daarin komen samenvattingen van alle input en de reactie van het college daarop. Dit geldt ook voor input die de gemeente heeft ontvangen van organisaties. Dit reactieverslag gaat naar de gemeenteraad en komt ook voor u beschikbaar. We willen dit rond de zomer af hebben en na vaststelling door het college wordt het openbaar gemaakt, onder andere via stemvan.wageningen.nl

Vervolgens bieden we aan het einde van het jaar de definitieve visie voor de toekomst van Wageningen aan bij de gemeenteraad.

Blijft u graag op de hoogte?
Via de projectpagina(Externe link) op stemvan.wageningen.nl houden we u op de hoogte als er nieuws is over ‘Wageningen 2045’.

Vragen
Heeft u nog vragen? Mail ons dan via omgevingswet@wageningen.nl.