Direct naar de content

Pilot: Binnenveld van Wageningen

Gepubliceerd op:

In maart hebben we 2 wegen afgesloten voor het autoverkeer. Dat zijn delen van Kanaalweg en Slagsteeg.kaartje met ontheffingsgebied per maart 2024

Zie de afbeelding: binnen de blauwe lijn mogen geen motorvoertuigen rijden. Brommers en elektrische fietsen mogen er wel rijden. Ook agrarisch verkeer mag er rijden.

Er ligt 1 boerderij in het gebied. Daar mogen auto’s wel heen rijden (en weer terug natuurlijk). Maar voorbijrijden mag niet.
Er zijn ook mensen met een ontheffing die er mogen rijden. De meesten ervan wonen vlakbij het gebied of moeten er land bewerken.

Wat is de reden voor de afsluiting?

De Kanaalweg is onderdeel van 2 fietsroutes (naar Veenendaal en naar Rhenen). De Slagsteeg is een heel smalle weg. En dat past bij de sfeer van het gebied. Het is namelijk ook een recreatief wandelgebied. Natuur en landbouw vormden en behouden het gebied zoals het is.

Fietsers, recreanten en landbouwers moeten de weg delen. Dat gaat goed, zolang er weinig verkeer is. Maar doorgaand autoverkeer is ongewenst. Sommige automobilisten begrepen dat en kozen zelf al een andere route. Sluipverkeer mist deze genegenheid en gebruikten het als autoweg.

De gemeenteraad stelde de visie voor buiten de bebouwde kom(Externe link) vast. Hierin staat dat we onze kleine wegen vrij willen hebben van doorgaand autoverkeer. “Daarmee ontstaat verblijfskwaliteit op de kleine wegen”. En zo “maken we veel meer ruimte voor bewegen, recreatie en natuur”.

Met de gemeentes Ede, Rhenen en Veenendaal waren we in overleg hierover. Het leek verstandig om het mee te nemen in het Gebiedsproces Binnenveld. Dit ging alleen te veel tijd kosten voor Wageningen. Want de provincie Gelderland is bezig met de hoofdweg naar Wageningen. Zodra die werkzaamheden beginnen, konden we meer sluipverkeer verwachten. We hadden dus een korte-termijn-maatregel nodig. Met de gemeentes Ede, Rhenen en Veenendaal spraken we af dat we deze pilot zouden doen.

Waarom hebben we dat op deze manier gedaan?

Op 26 oktober 2023 hadden we een avond voor direct betrokkenen. Zij bevestigden dat ook zij last hebben van het doorgaande autoverkeer. Ons idee voor het gebruik van landbouwsluizen gaf hun moeilijkheden. De landbouwers gebruiken namelijk soms voertuigen die niet over de landbouwsluizen kunnen.

Vanuit de direct betrokkenen kwam het verzoek om het huidige ontheffingengebied uit te breiden. Het betrokken adviesbureau heeft daardoor een drievoudig advies gegeven. Namelijk over het idee van een landbouwsluis, deze maatregel en vanuit hun eigen deskundigheid voor een beweegbare afsluiting.

Dit advies namen we in iets gewijzigde vorm in 3 stappen over. In stap 1 voerden we de wens uit van de avond met de direct betrokkenen. Ook beperkten we het gebruik door auto’s van het oostelijk deel van de Kanaalweg. Daarom hebben we hier een ander bord neer gezet. Voor dat bord zijn de bestaande ontheffingen niet geldig. Het verkeersbesluit kunt u nalezen op Overheid.nl(Externe link) .

En stap 2 en 3 dan?

Stap 2 is een landbouwsluis in de Veensteeg. Stap 3 is een dynamische toegang in de Slagsteeg. Dat kan bijvoorbeeld een beweegbare afsluiting zijn zoals een slagboom, maar ook iets met kentekenherkenning.

Eerder dan verwacht kijken nu ook gemeente Ede en Rhenen hoe ze het Binnenveld veiliger kunnen maken. Dat doen ze in samenwerking met gemeente Wageningen. Daarom stellen we stap 2 en 3 uit. Het is zelfs mogelijk dat het (iets) anders gaat. Want we streven naar de best mogelijke maatregelen voor het hele Binnenveld. We stemmen de maatregelen af met elkaar. Wij met Ede en Rhenen en zij met ons.

Tot slot

Sommige bewoners die noordelijk van de afsluiting wonen, hebben moeite met deze plannen. Toch blijft de afsluiting nu zoals deze is. Het is niet voor niets een pilot. Wel zijn we nu meer bewust van hun belangen. In het proces van Ede en Rhenen willen we voor iedereen een redelijke oplossing.
Redelijk, want er zijn maatregelen nodig. Daarnaast kost het tijd om te wennen aan een nieuwe situatie en daarna de voordelen ervan te ervaren. Het Binnenveld is er mooi genoeg voor. Voor de voordelen van veiligheid en beleving.