Direct naar de content

Mogelijk vluchtelingen op Recreatiepark de Wielerbaan

Gepubliceerd op:

Het college van burgemeester en wethouders is in principe bereid om mee te werken aan opvang van vluchtelingen op Recreatiepark de Wielerbaan. Het college staat positief tegenover een aanbod van eigenaar Topparken om 30 extra chalets voor vluchtelingen uit Oekraïne neer te zetten. Dit voor een periode van 1 jaar met maximaal een verlenging van nog 1 jaar.

De vergunningaanvraag moet nog wel officieel behandeld worden door Omgevingsdienst de Vallei. Intussen blijven de gemeente Wageningen en lokale partners samen met de regio en landelijke overheid op zoek naar locaties voor opvang van vluchtelingen. Dit is een uitdaging omdat er veel woningzoekenden zijn.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds mei vangt Wageningen circa 180 vluchtelingen uit Oekraïne op, die vanwege de oorlog met Rusland zijn gevlucht. Zij wonen in 3 gemeentelijke opvanglocaties en in gastgezinnen. Om de gastgezinnen te ontlasten en omdat de opvanglocatie Haarweg binnenkort gesloopt wordt, overweegt de gemeente Recreatiepark de Wielerbaan in te zetten als tijdelijke opvanglocatie. Op deze manier kunnen de vluchtelingen en hun kinderen blijven in de stad waar zij zich inmiddels enigszins thuis voelen.

Uitzondering

Omdat de opvang van vluchtelingen is uitgeroepen tot een nationale crisis, wil de gemeente zoveel mogelijk doen om vluchtelingen op te vangen. Het college van B&W wil daarom het neerzetten van 30 huisjes en het daarin wonen op de camping tijdelijk goedkeuren. Wonen op recreatieparken is normaal gesproken niet toegestaan. Deze plekken zijn bedoeld voor recreatie.

Vluchtelingen uit alle landen

In Wageningen, Stad der Bevrijding, zijn vluchtelingen uit alle landen welkom. Op dit moment zijn in Wageningen 2 opvanglocaties van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor vluchtelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Aan de Keijenbergseweg is een permanente opvanglocatie en aan de Bosrandweg een tijdelijke. De gemeente is op verzoek van het COA in gesprek over mogelijke tijdelijke verlenging van de opvanglocatie Bosrandweg. Er is hierover nog geen besluit genomen.