Direct naar de content

In memoriam oud burgemeester Michel Jager

Gepubliceerd op:

Onze voormalig burgemeester Michel Jager is op 15 september jl. overleden. Hij was burgemeester van de gemeente Wageningen tussen 1989 en 1996. Wij herinneren hem als een daadkrachtig bestuurder die veel voor onze stad heeft betekend. In 1996 werd hij benoemd als commissaris van de Koningin in Flevoland.

Als het erop aankwam, zoals bij de watersnood in de jaren ’90, wist hij de rust te bewaren. Hij zette zich samen met de universiteit in voor de identiteit van Wageningen als kennisstad en voor de internationale contacten van Wageningen. Met onze Hongaarse partnerstad Gödöllő hield hij altijd een bijzondere band. Vorig jaar was hij nog te gast tijdens de uitwisseling.

Hij maakte zich als burgemeester sterk voor het herstel van de historische serre aan Hotel de Wereld. In 1996 werd deze serre heropend. Michel Jager was op 5 mei jl. met zijn echtgenote nog aanwezig bij de herdenking en viering van de bevrijding in Wageningen.

Hij heeft Wageningen altijd in zijn hart gedragen. En in Wageningen was hij altijd heel hartelijk welkom. Wij zullen hem enorm missen en wensen zijn echtgenote en familie veel kracht en sterkte toe.

Namens het college van B&W, de organisatie en de raad van de gemeente Wageningen

 

Floor Vermeulen

Burgemeester

 

Jasper de Wit

Gemeentesecretaris

 

Gerald Gnodde

Griffier