Direct naar de content

Gemeenten Rhenen en Wageningen werken samen aan verkenning windenergie

Gepubliceerd op:

De gemeenten Wageningen en Rhenen onderzoeken samen de mogelijkheden voor windenergie in de regio. Of er windturbines komen, hangt van veel dingen af en kost veel tijd.

In 2021 hebben beide gemeenten toegezegd zich in te zetten voor de Regionale Energie Strategie (RES Foodvalley 1.0). Met als doel het opwekken van duurzame energie, waaronder windenergie. De gemeenten wezen in 2021 3 mogelijke gebieden voor windturbines aan. Een van de gebieden, het Binnenveld, ligt in beide gemeenten.

Beperkte mogelijkheden voor windenergie

Eind 2023 is er een eerste globale, technische verkenning gedaan naar de mogelijkheden in het gebied. Daarbij werden de wettelijke beperkingen voor windenergie in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat er misschien beperkte mogelijkheden zijn voor windenergie in de gemeenten. Eerdere onderzoeken door de provincie maken nog niet duidelijk of deze gebieden geschikt zijn voor windenergie. Daarom beginnen Wageningen en Rhenen samen een onderzoek.

Stappen tot eind 2025

Tot eind 2025 verkennen beide gemeenten de impact van windturbines in de 3 zoekgebieden. Om onderzoeken wat windturbines doen met onze natuur, milieu, landschap en gezondheid van inwoners in het gebied. Ook de provincies doen onderzoeken en delen hun uitkomsten en kennis. Op basis van deze resultaten kijken beide gemeenten verder naar de volgende stappen.

Zorgvuldig proces

Het kost veel tijd om alles zorgvuldig te onderzoeken. Als blijkt dat er mogelijkheden zijn voor windenergie, betekent dat nog niet dat de windturbines er snel komen. Een initiatiefnemer moet eerst een concreet plan maken en uitgebreider onderzoek doen naar deze locaties. Omwonenden en lokale partijen worden actief betrokken bij dat proces. Beide gemeenten behandelen geen vergunningaanvragen voor windturbines voordat het onderzoek klaar is en de conclusies bekend zijn.

Vragen

Inwoners en betrokkenen uit Wageningen kunnen vragen stellen over windenergie via gemeente@wageningen.nl of (0317) 492 911