Direct naar de content
Monumentale bomen in Emmapark

Gemeente Wageningen partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Gepubliceerd op:

Gemeente Wageningen is sinds kort officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteit. Als partner maakt de gemeente deel uit van een uitgebreid netwerk dat zich bezighoudt met het herstel en de versterking van de biodiversiteit in Nederland. Daarmee kan de gemeente onder meer haar voordeel doen bij  lokale en regionale projecten om de biodiversiteit te verbeteren.

Maud Hulshof, wethouder groen, ondertekende namens gemeente Wageningen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel tekende voorzitter en initiatiefneemster Prof. dr. Louise Vet.

Voorbeeldfunctie

“Het bevorderen van natuur inclusieve landbouw staat bij de gemeente Wageningen hoog op de agenda”, aldus Maud Hulshof. “Ik vind dat we als groene universiteitsstad hierbij een voorbeeldfunctie hebben. Zo gaan we via een landschapsfonds de biodiversiteit stimuleren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van  houtwallen en bloemrijke bermen- en akkerranden.

‘Wagenings groen’ stimuleren

Elke organisatie die aangesloten is bij het Deltaplan heeft een commitment afgegeven hoe ze werkt aan het herstel van biodiversiteit. De gemeente Wageningen doet dit door het groen in de openbare ruimte ecologisch te beheren. Ook maakt ze in samenwerking met Wageningen University & Research een plan voor het gehele gemeentelijke grondgebied om de biodiversiteit te herstellen. Daarbij wordt gestreefd naar zogenaamde ‘natuurinclusieve’ landbouw. Maud Hulshof: “In Wageningen wonen ontzettend veel mensen met kennis en expertise over het vergroenen van de leefomgeving, graag willen deze kennis benutten om groen op de juiste manier in te zetten. Niet al het groen draagt namelijk bij aan de biodiversiteit. Ook brengen we het onderwerp biodiversiteit standaard onder de aandacht bij de partners waarmee we samenwerken, bijvoorbeeld buurgemeenten. Bij het ontwikkelen van woningbouw- en bedrijfslocaties kijken we naar hoe groen daarin past op een manier die het herstel van de biodiversiteit bevordert.”

Gemeenten belangrijke rol

Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, is blij met het toetreden van Gemeente Wageningen. “We hebben als Deltaplan het ambitieuze doel om biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol”. Vet geeft aan dat ze blij is met het enthousiasme waarmee gemeente Wageningen zich inzet voor de biodiversiteit. “Ik hoop dat de gemeente samen met onze andere Wageningse partners de Wageningen University& Research en het NIOO-KNAW een inspirerend voorbeeld mag zijn voor andere gemeenten”.

Netwerk Deltaplan

Binnen het netwerk van het Deltaplan wisselen sinds 2018 diverse (overheids-)organisaties, wetenschappers en bedrijven kennis en kunde uit over manieren waarop biodiversiteit versterkt kan worden. Partners van het Deltaplan Biodiversiteit kunnen gebruikmaken van het netwerk van de stichting en in werkgroepen meedenken over concrete acties.

Meer informatie: www.samenvoorbiodiversiteit.nl(Externe link) .