Direct naar de content

Programmabegroting: geld voor een sociaal, duurzaam en groen Wageningen

Gepubliceerd op:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-programmabegroting 2024 en de financiële raming voor 2025-2027 vastgesteld. Het college stelt voor vooral geld te steken in een sociaal, duurzaam en groen Wageningen.

Actie is nodig

De val van het kabinet zorgt voor onzekerheid over de financiële situatie van gemeenten. Ondanks deze onzekerheid wil het college snel actie ondernemen, om dringende maatschappelijke problemen aan te pakken.

Guido van Vulpen, wethouder financiën, legt uit: “We zien dat steeds meer inwoners onzeker en kwetsbaar zijn. Mensen hebben moeite om betaalbare woningen te vinden, wachtlijsten in de jeugdzorg groeien en de bestaanszekerheid van onze inwoners staat onder druk. Ook de gevolgen van klimaatverandering zijn in onze stad merkbaar. Daarom gaan we geld steken in een leefbare stad met projecten die de stad vooruit helpen.”

Aan de slag met 6 projecten

Nieuw voor Wageningen is de Maatschappelijke Investerings Agenda. Het college vraagt budget voor het uitvoeren van 6 projecten op korte termijn. Deze projecten zijn bijvoorbeeld de bouw van de Sint Jozefschool, stadsgrachtherstel en de ontwikkeling van het Vrijheidskwartier. Ook het verbeteren van  parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen in de binnenstad is een belangrijk project. Daarnaast is het belangrijk de stad te vergroenen en initiatieven om het Landschapsfonds te ondersteunen. Dit alles met als doel de stad nu en in de toekomst te verbeteren.”

Gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de programmabegroting(Externe link) in een rondetafelgesprek op dinsdag 10 oktober. Het opiniegesprek vindt plaats op dinsdag 31 oktober. Op maandag 13 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief vast. Meer informatie over de concept-programmabegroting 2024-2028 en de bijbehorende stukken vind u hier.(Externe link)