Direct naar de content

Coffeeshop De Bengel mag naar de Gerdesstraat verhuizen

Gepubliceerd op:

Afhaal coffeeshop De Bengel mag van de Sportstraat naar de Gerdesstraat 2A verhuizen. De eigenaar vroeg hier een vergunning voor aan. De burgemeester heeft besloten het verzoek goed te keuren. De gemeente wil namelijk al de bestaande coffeeshops zoveel mogelijk in het centrum hebben. De gemeente heeft dit de mensen uit de wijk laten weten.

Overleg

Voordat de burgemeester het definitieve besluit nam, was er ruimte voor de inwoners uit de wijk om op de vergunningaanvraag te reageren. Ook heeft de burgemeester in een speciale bijeenkomst uitgebreid met ze gesproken en vragen beantwoord. Burgemeester Floor Vermeulen: “De aangevraagde verhuizing van de coffeeshop naar het centrum kan volgens mij doorgaan. De mensen in de wijk en andere inwoners hebben het afgelopen jaar hun mening kunnen geven. Daarnaast heb ik ook nog met hen gesproken zoals ik had beloofd. Dat waren goede en voor mij duidelijke gesprekken en ik heb begrip voor de zorgen. Maar er zijn geen nieuwe redenen bijgekomen die nu tot een ander besluit leiden. Natuurlijk kunnen mensen nog bezwaar maken tegen het besluit, dat hoort bij een zorgvuldige procedure.”

Gebouw geschikt gemaakt

Voor de verhuizing was een omgevingsvergunning nodig. Dit om het gebouw geschikt te maken voor de coffeeshop, met daarbij een appartement. Omgevingsdienst De Vallei (OddV) verleende de vergunning op 6 september. Ook heeft het college van burgemeester en wethouders op 6 september een besluit genomen over een hogere (geluids)waarde.

Aanpak

Alledrie de besluiten worden bekendgemaakt. Inwoners die eerder een zienswijze indienden, hebben 6 weken de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.