Direct naar de content

Boomcontroles gestart in gemeente Wageningen

Gepubliceerd op:

De gemeente begint in februari weer met het controleren van de bomen in de openbare ruimte. Ieder jaar gaat het om ongeveer een derde deel van het bomenbestand. Dit jaar zijn het ruim 10.000 individuele bomen in het buitengebied van Wageningen, De Eng en Wageningen-Hoog.

Adviesbureau ‘Tree-o-logic’ uit Harskamp voert de inspecties en onderzoeken voor ons uit. Naast de bomen uit de genoemde wijken controleren en onderzoeken zij ook de attentiebomen. Dit zijn bomen die we jaarlijks laten controleren omdat deze bijvoorbeeld ziek zijn of gebreken hebben.

Een boomveiligheidscontrole is een visuele beoordeling van de boom. De boom wordt rondom bekeken en daarbij letten we op bijvoorbeeld gebroken of slecht aangehechte takken. We controleren ook of er ziektes of (zwam)aantastingen zijn. Als er gebreken te zien zijn, beoordeelt de inspecteur of dit een risico vormt voor de omgeving. In dat geval adviseert hij een veiligheidsmaatregel. De boom moet bijvoorbeeld worden gesnoeid, aanvullend worden onderzocht of in een ernstig geval worden gekapt. Deze adviezen worden ingevoerd in een digitaal inspectiesysteem. Geeft de adviseur een advies om een boom te kappen? Dan toetst de gemeente of we de boom tijdelijk laten staan, op stam zetten of toch moeten kappen.

Meer weten over het onderhoud van bomen? Ga naar de pagina onderhoud van gemeentebomen.

Hebt u vragen over de inspectie? Deze kunt u stellen via een MOR-melding.

De werkzaamheden zijn gestart in februari en zijn naar verwachting in juli klaar.