Direct naar de content

Update Wageningen in 2045, wat zie jij voor je?

Gepubliceerd op:

Wageningen werkt aan een visie voor de bebouwde kom van Wageningen. Hierin staat hoe de bebouwde kom eruit moet zien over 20 jaar. En welke kansen we zien op het gebied van wonen, prettig samenleven, gezondheid, economie, beleving, klimaat, mobiliteit en duurzaamheid. Over de vraag Wageningen in 2045, wat zie jij voor je? hebben veel Wageningers meegedacht door vragenlijsten in te vullen op Stem van Wageningen.  Naast de vragenlijsten hebben we ook ideeën opgehaald in gesprekken op straat. En in bijeenkomsten met organisaties en ondernemers. Van alle ideeën hebben we een samenvatting (bevindingenrapport) visie bebouwde kom gemaakt. Wil je weten hoe het proces nu verder gaat? Lees verder op Stem van Wageningen.

Meer nieuws

Ineke Caspers is woensdag 22 maart door burgemeester Floor Vermeulen verrast. Tijdens haar afscheid van Stichting PolMarCo reik...

Op maandag 27 maart starten de werkzaamheden aan de Churchillweg – Hoevestein. Tot eind december voert Hoornstra Infrabouw de...

Het was een van de ideeën van de duurzaamheidscommissie van studentenvereniging W.S.V. Ceres. Studentenwoningen in de Binnenst...