Direct naar de content

Update Wageningen in 2045, wat zie jij voor je?

Gepubliceerd op:

Wageningen werkt aan een visie voor de bebouwde kom van Wageningen. Hierin staat hoe de bebouwde kom eruit moet zien over 20 jaar. En welke kansen we zien op het gebied van wonen, prettig samenleven, gezondheid, economie, beleving, klimaat, mobiliteit en duurzaamheid. Over de vraag Wageningen in 2045, wat zie jij voor je? hebben veel Wageningers meegedacht door vragenlijsten in te vullen op Stem van Wageningen(Externe link) .  Naast de vragenlijsten hebben we ook ideeën opgehaald in gesprekken op straat. En in bijeenkomsten met organisaties en ondernemers. Van alle ideeën hebben we een samenvatting (bevindingenrapport) visie bebouwde kom(Externe link) gemaakt. Wil je weten hoe het proces nu verder gaat? Lees verder op Stem van Wageningen(Externe link) .