Verhuizen binnen Nederland

Beschrijving

Als u gaat verhuizen binnen of naar Wageningen moet u dit aangeven bij Publieke dienstverlening. Dit kunt u op verschillende manieren regelen:

 • persoonlijk bij Publiekszaken
 • via DigiD
 • dit online (PDF, 80 kb) formulier invullen en opsturen met benodigde bewijsstukken
 • via een mail naar publiekszaken@wageningen.nl met de daarbij ingescande bewijsstukken

Als u naar een andere gemeente verhuist, moet u daar aangifte doen.

 

Voorwaarden

 1. een geldig legitimatiebewijs
 2. een koop- of huurcontract of
 3. bij inwoning/onderverhuur: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs. Let op: als de hoofdbewoner woont in een woning van de Woningstichting, hebben we toestemming nodig van de Woningstichting

​Wie doet aangifte

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door

 • u zelf, als u 16 jaar en ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • en iedere andere meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Uw aangifte tot adreswijziging wordt onmiddelijk in behandeling genomen. U krijgt van ons een bevesting van deze adreswijziging.

Contact

Publieke dienstverlening, tel. (0317) 49 24 00, publiekszaken@wageningen.nl

Meer informatie