Verhuizen binnen Nederland

Beschrijving

Als u gaat verhuizen binnen of naar Wageningen moet u dit aangeven bij Publieke dienstverlening. Dit kunt u op verschillende manieren regelen:

Als u naar een andere gemeente verhuist, moet u in de nieuwe gemeente aangifte doen.

 

Termijn voor doorgeven verhuizing

U moet uw verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert. De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Gemeenten mogen een boete geven van maximaal € 325 als u belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeeft.

Voorwaarden

  1. een geldig legitimatiebewijs
  2. een koop- of huurcontract of
  3. bij inwoning/onderverhuur: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs. Let op: als de hoofdbewoner woont in een woning van de Woningstichting, hebben we toestemming nodig van de Woningstichting

​Wie doet aangifte

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door

  • u zelf, als u 16 jaar en ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • en iedere andere meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Uw aangifte tot adreswijziging wordt onmiddelijk in behandeling genomen. U krijgt van ons een bevesting van deze adreswijziging.

Contact

Publieke dienstverlening, tel. (0317) 49 29 11, publiekszaken@wageningen.nl

Meer informatie