Rijbewijs

Beschrijving

Waar en wanneer aanvragen

Een rijbewijs vraagt u aan bij Publiekszaken, Markt 22, Wageningen. Maak hiervoor een afspraak

Een rijbewijs aanvragen en ophalen doet u zelf bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaalt bij de aanvraag. Het rijbewijs ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

Openingstijden

Meenemen

Neem het volgende mee als u uw rijbewijs komt aanvragen:

  • een geldig legitimatiebewijs bij een eerste aanvraag of verlies van het rijbewijs
  • 1 recente pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • uw oude rijbewijs, als u dat komt verlengen

Kosten

Product

Tarief

Rijbewijs

€ 39,65

Eigen verklaring (gezondheidsverklaring)

€ 34,80

Extra kosten bij spoedaanvraag

€ 32,40

Extra kosten bij vermissing rijbewijs € 16,75

 

Spoedaanvraag rijbewijs

Rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 15.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag vanaf 9.30 uur afhalen. U betaalt extra kosten. Heeft u uw oude rijbewijs niet meer, dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk.

Rijbewijs kwijt of gestolen

Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs ondertekent u een vermissingsverklaring bij de gemeente. De normale levertijd van 5 werkdagen kan niet gegarandeerd worden. Bij verlies of diefstal in Nederland is aangifte doen niet nodig. Let op: Is uw document in het buitenland verdwenen, dan kunt u voor uw reisverzekering bij de politie in het buitenland aangifte doen.

Gezondheidsverklaring

Een Gezondheidsverklaring van het CBR heeft u in de volgende gevallen nodig:

  • om medische redenen (bv chronische ziekte)
  • als uw rijbewijs verloopt op of ná uw 75e verjaardag
  • bij een rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE, ook bij verlenging
  • bij omwisseling van een rijbewijs van de Nederlandse Antillen, Aruba of een land buiten de Europese Unie
  • bij rijbewijzen voor diplomatieke ambtenaren en hun gezinsleden
  • bij uw eerste rijbewijs, dit regelt uw rijschool

De verklaring vraagt u eenvoudig online aan via de website van het CBR. Uiterlijk binnen 4 weken krijgt u reactie en kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente.U kunt ook telefonisch een eigen verklaring aanvragen bij het CBR via 0900 - 0210, optie 5. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Nadat u het bedrag inclusief portokosten aan het CBR heeft overgemaakt, stuurt het CBR de eigen verklaring naar u toe.

Medische keuring voor rijbewijs

Een medische keuring is nodig als:

• uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag verloopt;

• u een medische beperking hebt;

• u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig heeft (C, CE, D of DE). U kunt zich niet laten keuren door uw huisarts, ga naar een arbo-arts/geregistreerde bedrijfsarts.

Start de procedure op via de website van het CBR. Doe dit minimaal 13 weken voor het aanvragen of verlopen van uw rijbewijs.

Geldigheid rijbewijs

Een rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Vanaf uw 65e verjaardag of wanneer u medisch gekeurd gaat worden verandert dit:

• u bent tussen de 65 en 70 jaar, dan wordt uw rijbewijs verlengd tot uw 75e verjaardag;

• u bent tussen de 70 en 75 jaar, dan wordt uw rijbewijs met 5 jaar verlengd;

• u bent 75 jaar of ouder: maximaal 5 jaar (afhankelijk van medische keuring);

• bij een verplichting tot medische keuring i.v.m. ziekte: afhankelijk van keuring.

Categorie T op rijbewijs

Op 1 juli 2015 werd categorie T voor rijbewijzen ingevoerd. Dit is om met een tractor of voertuig met beperkte snelheid te mogen rijden op de openbare weg. Lees hierover alles op de website rijbewijs.nl.

Omwisseling rijbewijs

Een geldig buitenlands rijbewijs kunt u omwisselen als u in Nederland woont. Alle informatie hierover staat op de website van de RDW.

Uitgelicht