Direct naar de content

Tellen van de stemmen: Gemeentelijk Stembureau (GSB)

De gemeente Wageningen stelt voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in.

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 22 november. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het stadhuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook publiceren we van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.

Het GSB heeft zitting in het Stadhuis (Markt 22) op donderdag 23 november 2023 vanaf 9.30 uur. Dit is openbaar. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan bij de informatiebalie van het stadhuis.

Meer informatie

Team Verkiezingen is bereikbaar per mail via verkiezingen@wageningen.nl of per telefoon via (0317) 49 29 11. Op de website van Kiesraad leest u meer informatie over ondersteuningsverklaringen.