Direct naar de content

Veiligheid

U wilt zich veilig voelen in uw eigen buurt. Criminaliteit, illegale wietplantages, overlast of hinder geven een onveilig gevoel. Wat kunt u zelf doen aan veiligheid en wat doet de gemeente?

Om Wageningen veilig te houden, werkt de gemeente samen met veel organisaties: politie, Openbaar Ministerie (OM), Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC-ON), het veiligheidshuis West Veluwe Vallei, zorginstellingen, woningcorporaties, studentenverenigingen, inwoners en ondernemers. De gemeente heeft ook een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van rampen en crises.