Direct naar de content

De gemeente beslist te laat over mijn aanvraag of bezwaar

U heeft een aanvraag ingediend. Of u heeft bezwaar gemaakt. De gemeente moet dan binnen een bepaalde tijd beslissen. Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan de gemeente de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.

Soms is de gemeente te laat met beslissen. U kunt de gemeente dan in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt om binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet de gemeente een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

Veelgestelde vragen