Direct naar de content

Kosten aankoop van gemeentegrond

Vanaf 18 januari 2022 gelden nieuwe prijzen voor de verschillende gronden in Wageningen. Denk hierbij aan woningbouw, bedrijventerreinen enzovoort. Reden voor de aanpassing is dat de vorige grondprijzen uit de kredietcrisis in 2013 kwamen. Vanaf die tijd is de situatie op de grond- en vastgoedmarkten enorm veranderd. Uitgangspunt van de nieuwe grondprijzen is markconformiteit. De prijzen bieden ook een handvat voor de grondprijzen die projectontwikkelaars en woningcorporaties gebruiken. Lees de nieuwe grondprijzen en de bijbehorende toelichting in de grondprijzenbrief.