Direct naar de content

Taxatieverslag met WOZ-waarde aanvragen

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf heeft bepaald. Inwoners en bedrijven kunnen dit verslag online bekijken.

Hoe online bekijken?

Voor inwoners

Log in bij MijnOverheid. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Het taxatieverslag is te vinden onder het kopje ‘Wonen’.

Voor bedrijven

Log in op wageningen.datab.nl/mc/secure/login. Uw gebruikersnaam is uw aanslagnummer en uw wachtwoord uw aanslagbedrag.

Wetswijziging proceskostenvergoedingen WOZ

Vanaf 1 januari 2024 geldt de wet Herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm. Door deze wetswijziging vanaf 1 januari 2024 mogen proceskostenvergoedingen niet meer aan gemachtigde worden betaald. De proceskostenvergoeding wordt nu aan betrokkene betaald. Betrokkene dient dit verder af te handelen met gemachtigde.

Veelgestelde vragen