Direct naar de content

Jubileumsubsidie aanvragen

Maatschappelijke organisaties en scholen kunnen subsidie aanvragen om hun jubileum feestelijk te vieren. U vraagt de subsidie online aan. Uw aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor de startdatum bij ons binnen zijn. Voor 2023 is het subsidieplafond bereikt. Het is dit jaar dus niet meer mogelijk om de subsidie aan te vragen.

Veelgestelde vragen