Direct naar de content

Belastingaanslag betalen

Ieder jaar krijgt u 1 aanslag voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en hondenbelasting. Deze rekening betaalt u via een automatische incasso of door het bedrag over te maken. Het aanvragen, stoppen of aanpassen van de automatische incasso regelt u online.
Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Misschien heeft u dan recht op kwijtschelding.

Maak uw gemeentelijke belastingen voor 31 mei over naar:

Rekeningnummer: NL88 BNGH 0285 0404 48.
Vermeld bij het overschrijven het betalingskenmerk of aanslagnummer.
Lees meer informatie over het overschrijven onder het kopje: Hoe werkt overschrijven?

Veelgestelde vragen