Direct naar de content

Woo-verzoek doen

Inwoners hebben recht op informatie van de gemeente. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo)(Externe link) . De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel informatie maakt de gemeente zelf al openbaar. U hoeft hiervoor geen verzoek te doen. Als u informatie mist, kunt u de gemeente vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. U kunt dit online aanvragen.

Het is niet altijd nodig dat de gemeente een officieel besluit neemt over het geven van informatie. Wij adviseren u altijd eerst bij ons na te vragen welke informatie er al beschikbaar is. Neem hiervoor contact op met onze Woo-contactpersoon. Bel (0317) 49 29 11 of stuur een e-mail naar gemeente@wageningen.nl. Noem in het onderwerp van de mail: Vraag voor Woo-contactpersoon.

Veelgestelde vragen