Direct naar de content

Woo-verzoek doen

Inwoners hebben recht op informatie van de gemeente. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel informatie maakt de gemeente zelf al openbaar. U hoeft hiervoor geen verzoek te doen. Als u informatie mist, kunt u de gemeente vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. U kunt dit online aanvragen.

Het is niet altijd nodig dat de gemeente een officieel besluit neemt over het geven van informatie. Wij adviseren u altijd eerst bij ons na te vragen welke informatie er al beschikbaar is. Neem hiervoor contact op met onze Woo-contactpersoon. Bel (0317) 49 29 11 of stuur een e-mail naar gemeente@wageningen.nl. Noem in het onderwerp van de mail: Vraag voor Woo-contactpersoon.

Veelgestelde vragen