Direct naar de content

Wethouder Erik-Jan Bijleveld

Wethouder Erik-Jan Bijleveld

Wethouder Duurzaamheid & Klimaat, Landschap & Groen en Mobiliteit

 • Omgevingsvisie, Implementatie Omgevingswet
 • Natuur, groen, landschap en landbouw
 • Coördinerend wethouder Duurzaamheid
 • Klimaatadaptatie
 • Klimaatbeleid en energietransitie (grootschalige opwek, RES)
 • Milieubeleid (inclusief Enkaleiding, Lelystad)
 • Handhaving & Vergunningen (ruimtelijk en milieu, excl. veiligheid en drank- en horecawet)
 • Mobiliteit en infrastructuur: fietsverkeer, Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, regiotaxi, infrastructuur en parkeren
 • Openbare werken, Riool en water
 • Reststromen en afval
 • Projectwethouder Grebbedijk
 • 4de Locoburgemeester

Erik-Jan Bijleveld is lid van GroenLinks.

Nevenfuncties die niet horen bij het wethouderschap

 • Voorzitter van de Stichting Links Vastgoed (onbetaald)

De wethouder spreken

Een gesprek met de wethouder vraagt u aan via zijn secretaresse: Kim Flierman. Bel (0317) 49 26 70(Externe link) of stuur een e-mail naar erik-jan.bijleveld@wageningen.nl.